Rokts integritetspolicy och information vid insamling

Tack för att du besöker Rokt. Vi på Rokt strävar efter att skydda din integritet – det är en av grundpelarna i vår verksamhet. Som du kommer att se nedan, fokuserar vår integritetspolicy på ditt legitima intresse och samtycke. Vi tillhandahåller den på flera språk.

Om du är annonsör eller ett e-handelsföretag och vill veta mer om hur Rokt kan hjälpa din verksamhet att växa, klicka här för att begära en demonstration eller här för att läsa några fallstudier om våra kunder.


Du hittar vår GDPR-sida här.


Visa integritetspolicyn på:

English | Español | Deutsch | Français | Nederlands | 日本語norsk | Suomi | Dansk

Uppdaterades den 27 januari 2023 (åtkomst till arkivet med integritetspolicyn finns här).

De huvudsakliga ändringarna på integritetspolicyn sedan den 27 januari 2023 är:

 • Ytterligare utlämnanden i enlighet med kraven i USA:s nya dataskyddslag.

Denna integritetspolicy och information vid insamling (”Integritetspolicy”) förklarar hur Rokt®-enheter (”Rokt”, ”oss”, ”vår”, och ”vi”), samlar in och använder personuppgifter (enligt definitionen nedan) och utgör grunden för hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från eller om dig. Detta dokument avser att tillhandahålla tydlig, transparent, begriplig och lättillgänglig information om hur vi behandlar personuppgifter – vänligen läs den.

Denna integritetspolicy gäller för alla användare av Rokt-upplevelser som tillhandahålls via rokt.com (”Rokt-ägda webbplatser”) och Rokt-teknik som är integrerad i tredje parts partners webbplatser, appar eller applikationer på mobila enheter (”partnerwebbplatser”) (gemensamt benämnda ”Rokt-webbplatser”). Denna integritetspolicy gäller också för personer som samarbetar med Rokt i sin yrkesroll på uppdrag av sitt företag eller arbetsgivare i affärsförbindelser med Rokt. Denna integritetspolicy gäller dock inte när Rokt behandlar dina personuppgifter på uppdrag av någon partner för att tillåta dessa partner att tillhandahålla sina egna erbjudanden och inte dem från en annan annonsör. Läs integritetspolicyerna eller informationen från sådana partner för att förstå hur de använder dina personuppgifter. Om du är en anställd på eller leverantör till Rokt, eller om du söker jobb på Rokt, kommer dina personluppgifter att samlas in i samband med anställningen eller jobbansökan och kommer att omfattas av separata integritetspolicyer som vi tillhandahåller dig när detta är tillämpligt.

Denna integritetspolicy ersätter den föregående versionen av integritetspolicyn för alla användare. Den ska läsas tillsammans med Rokts integritetspolicy.

Om Rokt

Rokt är världens ledande företag inom e-handelsteknik och hjälper företag att få ut den fulla potentialen av varje transaktion för att öka sina intäkter och få nya kunder i stor skala. Fler den 2 500 av världens ledande företag och annonsörer använder lösningar från Rokt för att få mervärde från varje transaktion genom att erbjuda mycket relevanta meddelanden till sina kunder i det ögonblick de mest troligen bestämmer sig. Företaget grundades i Australien, och är nu verksamt inom 14 länder i Nordamerika, Europa och Stillahavsområdet. Det största kontoret finns nu i New York City.

Vad gör Rokt?

Rokt tillhandahåller tjänster till e-handelsföretag (”Partner”) som gör att du kan ta emot erbjudanden, kampanjer, kuponger, rabatter, inbjudan till appnedladdning, och inbjudan till kalenderprenumerationer, och samverkan med andra marknadsföringstjänster (inklusive under eller efter en transaktion) (gemensamt benämnda ”Erbjudanden”) från tredje parts annonsörer (”Annonsörer”), som visas på Rokts webbplatser. Du kan välja att registrera dig för att ta emot meddelanden i samband med sådana erbjudanden via bland annat e-post, telefon eller textmeddelande, från annonsörer och partner samt från Rokt.

Vad händer om man registrerar sig för Rokts erbjudanden?

Det finns ingen skyldighet att registrera sig för erbjudanden överhuvudtaget. Om du registrerar dig för erbjudanden kan vi komma dela dina personuppgifter, där så är tillämpligt, med den part som identifieras i erbjudandet, så att alla erbjudanden de har erbjudit kan slutföras genom dem, och att de kan tillhandahålla ytterligare information i samband med sådana erbjudanden, såsom beskrvs närmare under ”Användning och utlämnande av dina personuppgifter”. Vi vill poängtera att inget negativt inträffar om du inte registrerar dig för något erbjudande, och du hindras inte från att använda detta företags tjänster i framtiden – ingen ytterligare åtgärd kommer att vidtas avseende detta erbjudande.

Vårt integritetsåtagande

Rokt tar din integritet på stort allvar och åtar oss att skydda den, samt att säkra de data som partner, annonsörer och du har anförtrott oss. Vi förstår att du endast kommer att använda våra tjänster om du kan lita på att vi skyddar dina personuppgifter och använder dem på ett lämpligt sätt. För mer information om stegen vi vidtar för att skydda dina uppgifter, se ”Skyddsåtgärder för informationssäkerhet” nedan.

Vad betyder personuppgifter?

Personuppgifter” eller ”Persondata” är uppgifter om dig som (i) kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera dig (ii) kan användas tillsammans med andra uppgifter som är länkade till dig eller (iii) definieras som ”persondata” eller ”personuppgifter” av tillämpliga lagar eller förordningar avseende insamling, användning, lagring eller utlämnande av uppgifter om dig. Personuppgifter innefattar kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), onlineinformation (t.ex. IP-adresser, enhetsidentifierare) och andra data som kan användas separat eller i kombination med andra data för att identifiera en person (såsom kön, civilstatus, ålder eller postnummer).

Typer av personuppgifter som vi samlar in, när, varför och från vem (vår grund för behandling)

Vi samlar och behandlar ett antal kategorier av personuppgifter, på basis av Rokts och dess partners och annonsörers legitima intresse:

 • Personuppgifter du tillhandahåller oss när du interagerar med oss eller när du registrerar dig för erbjudanden på Rokts webbplatser (såsom ditt namn och din e-postadress).
 • Personuppgifter du tillhandahåller oss genom olika kanaler för kundkontakt (såsom ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller andra personuppgifter som du väljer att tillhandahålla när du kontaktar oss).
 • Personuppgifter som du tillhandahöll oss genom annonsörer och partner (som en del av våra tjänster till dem), såsom identifieringsuppgifter (som t.ex. e-postadress, ålder/födelsedatum, postnummer, titel, telefonnummer), transaktionsuppgifter eller konversionsdata (som vad du köpte, när och med vilken metod).
 • Användningsdata om din interaktion med Rokts webbplatser och/eller erbjudanden eller all kommunikation som skickats på uppdrag av Rokt, annonsörer eller partner, inklusive:
  • Information om din interaktion med erbjudandet, såsom antal klick för erbjudandet och visningsdata.
  • Enhetsinformation och webbplatsanalysinformation som inhämtas från din enhet/webbläsare, såsom enhetens profil, IP-adress, typ/version av webbläsare, språkinställningar, åtkomsttider, relaterade webbplatsadresser, eller din allmänna geografiska område baserat på din IP-adress.
 • Information vi automatiskt inhämtar genom användning av cookies, eTags/cache-webbläsare, pixlar, pixeltaggar/GIF:ar, lokal lagring, eller andra identifierare eller andra spårningstekniker på Rokts webbplatser och i e-postmeddelanden vi skickar till dig, där vi ser vilka sidor du tittar på, länkarna du klickar på, om ett e-postmeddelande har öppnats, transaktionsinformation och andra åtgärder i samband med våra tjänster och vår teknik.
 • Om du interagerar med Rokt på ditt företags eller din arbetsgivarens vägnar för att främja affärsrelationer med oss, kommer vi att samla personuppgifter för att hantera relationen, såsom ditt företags kontaktuppgifter och vår kontakthistorik, samt dina inloggningsuppgifter för Rokt-kontot.
 • Personuppgifter som vi kan få om dig från tredje parts källor och plattformar (inklusive valideringstjänster, leverantörer av autentiseringstjänster (inklusive kalendertjänster), databerikningsleverantörer, sociala nätverk, onlinemarknadsförings- och segmenteringsleverantörer samt företag för riktad reklam) för att komplettera den information vi samlar in från partner och annonsörer och direkt från dig. Om du till exempel registrerar dig för ett erbjudande med din e-postadress, kommer vi att verifiera med en verifieringstjänst att e-postadressen stämmer, för att säkerställa giltiga registreringsuppgifter och förhindra bedrägliga registreringar. I andra fall kan vi använda leverantörer av åldersverifiering för att säkerställa att erbjudanden är lämpliga för en viss person över eller under merpartens ålder, eller åldern för digitalt samtycke.

Under vissa omständigheter, då vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse och våra partners och annonsörers intresse, kan separat samtycke krävas enligt lag för att vi ska kunna använda vår teknik (till exempel för cookies eller annan spårningsteknik som vi använder för att komma åt slutanvändares enheter eller teknik som identifierar din ungefärliga position eller geografiska plats). Ditt samtycke kan erhållas av oss eller på våra vägnar av våra partner och annonsörer.

Det legitima affärsintresset som nämns ovan har balanserats gentemot de registrerades rättigheter och friheter och deras rimliga förväntningar, inklusive:

 • (i) tillhandahållande och användning av webbplatsens programvara för hantering av inställningar och analystjänster som säkerställer att kunderna får den bästa möjliga webbplatsupplevelsen genom att säkerställa att innehållet är relevant, engagerande och anpassat för varje användare som tittar på innehåller på Rokts webbplatser (t.ex. ”om du just köpte den här produkten, kanske du gillar...”) eller i enlighet med partners specifika användarupplevelse eller parametrar för upplevelse
 • (ii) tillhandahållande och användning av webbplatsens verktyg för varumärkeshantering för att främja varumärkessäkerhet för webbplatsanvändare och ägare
 • (iii) säkerställande av webbplatssäkerhet genom att säkerställa att erbjudanden som presenteras till användare är lämpliga för deras ålder och endast visas för deras avsedda målgrupp (t.ex. inte för barn)
 • (iv) tillhandahållande och användning av webbplatsanalyser och verktyg för konversionsspårning för att komma åt transaktionsattribut och kunna optimera framtida marknadsföringskampanjer och framtida marknadsföringsstrategi
 • (v) tillhandahållande av programvarutjänster för hantering av kunder och e-post som gör att kunder kan prenumerera eller avsluta prenumerationer på erbjudanden som kan intressera dem eller vara av värde för dem
 • (vi) att tillåta webbplatsens ägare att få tillbaka den faktiska kostnaden genom att tillhandahålla webbplatstjänster till användare
 • (vii) att validera användare för att verifiera riktigheten av användardata och minska bedrägliga registreringar
 • (viii) att skapa och behålla bevismaterial för att validera tillhandahållande av samtycke för direkt marknadsföring
 • (ix) använda begränsade datasatser för bekämpningsåtgärder för att förhindra ytterligare oönskad behandling av användare som antingen (a) har gjort invändningar mot direkt marknadsföring eller (b) har utövat sina rättigheter till radering (avseende personuppgifter de tillhandahöll), om tillämpligt samt
 • (x) att hantera vår kundrelation med partner och annonsörer och övervaka våra leverantörer, tjänsteleverantörer och databehandlare för att säkerställa efterlevnad av avtalsenliga och juridiska skyldigheter.

Observera att du, beroende på lokala dataskyddslagar i ditt land, kan ha rätt att göra invändningar mot behandlingen på den ovanstående basis – se under ”Dina rättigheter avseende dina personuppgifter”.

Observera att för att tillhandahålla dig mer konsistent och anpassad upplevelse in din interaktion med Rokt, kan uppgifterna som samlas in via en Rokt-tjänst även kombineras med uppgifter som samlas in genom andra Rokt-tjänster.

Användning och utlämnande av dina personuppgifter

Rokts teknik gör att vi kan visa erbjudanden från partner och annonsörer på Rokts webbplatser, och gör att du kan registrera dig för att ta emot meddelanden avseende sådana erbjudanden. Följande underavsnitt beskriver i detalj hur Rokt använder dina personuppgifter (t.ex. i vilket syfte) samt grunden på vilken vi lämnar ut uppgifterna till våra partner och annonsörer samt andra tredje parts behandlare.

(i) Så här använder Rokt personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för syften som innefattar:

 • tillhandahållande, underhåll, skydd och förbättring av vår teknik, våra produkter och våra tjänster
 • övervakning av våra tjänsters effektivitet
 • val, visning och tillhandahållande av erbjudanden till dig, som är riktade och anpassade samt personanpassade till dina intressen, attribut, preferenser och erfarenheter
 • förutsägelse av vilka erbjudanden som är relevanta och engagerande för personer som dig, baserat på det vi vet om dig
 • utlämnande av uppgifter till Rokts partner och, om tillämpligt, annonsörer – som anges i underavsnittet (ii) nedan;
 • att göra tjänster enklare genom att eliminera behovet av att ange dina uppgifter flera gånger
 • för annonsstyrning och i bekämpande syfte, inklusive display retargeting
 • att skicka dig bekräftelsemeddelanden, meddelanden med ytterligare uppgifter och uppföljningspåminnelser för erbjudanden du har registrerat dig för, genom den tillämpliga eller lämpliga kanalen inklusive e-post, textmeddelanden eller genom att kommunicera med dig via telefonnumret du tillhandahöll eller bekräftade (denna kan innefatta användning av ett automatiskt uppringningssystem eller förinspelade meddelanden), på våra vägnar eller på våra partners och annonsörers vägnar
 • när du har registrerat dig för rokt.com eller webbplatser som ägs av Rokt, eller verbalt bekräftat med vår personal, att skicka dig marknadsföringsmaterial och erbjudanden som du har valt att ta emot
 • att föra tillämpliga rättsliga register eller affärsregister
 • att göra det möjligt för oss att genomföra kundundersökningar och utveckla nya tjänster
 • att validera de uppgifter du tillhandahåller oss
 • att verifiera din identitet i samband med de sekretessförfrågningar du gör
 • att skydda dina rättigheter, egendom eller säkerhet, våra användare och anställda, eller tredje part (inkl. (annonsörer och partner)
 • att följa tillämpliga lagar och förordningar; samt
 • om du interagerar med oss på ditt företags eller din arbetsgivares vägnar, kommer vi förutom det ovan nämnda även att använda dina personuppgifter för att administrera och hantera vår relation med dig och din arbetsgivare (såsom dokumentering, betalningar, kommunicera mig dig, spåra resultat samt verifiera din behörighet och lämplighet).

Vi kan ange ett mer specifikt ytterligare syfte när vi samlar in personuppgifter.

(ii) Utlämnande av dina personuppgifter till annonsörer och partner

 • Vi lämnar ut dina personuppgifter (inklusive de uppgifter du tillhandahåller oss och uppgifter som är kopplade till erbjudandet till partnern) till partner när du interagerar med erbjudanden när du är på partnerns webbplats, inklusive genom att svajpa eller klicka på erbjudanden.
 • Vi lämnar ut dina personuppgifter (inklusive e-postadress och segmenteringsdata (t.ex. kön, ålder/födelsedatum, postnummer, titel, telefonnummer och data som tillhandahölls till tredje part) även om dessa uppgifter inte direkt visas på skärmen), till angivna annonsörer om du anger att du vill acceptera deras erbjudanden (inklusive genom att svajpa eller klicka). Till exempel:
När du registrerar dig för
ett erbjudande som omfattar:
Vi kan komma dela följande personuppgifter:
När vi tar emot uppgifter från en annonsör via e-post eller genom gå med i dennes CRM-systemDin e-postadress och ditt namn, ditt kön, din region, ditt land, ditt postnummer och andra platsuppgifter, din ålder eller ditt födelsedatum, samt din enhet, webbläsarinformation och transaktionsinformation där det är relevant för erbjudandet som du har accepterat (som datum eller plats för en händelse)
När vi tar emot ett samtal från en annonsörDitt telefonnummer, din e-postadress och ditt namn, ditt kön, din region, ditt postnummer och andra platsuppgifter, din ålder eller ditt födelsedatum samt din enhet, webbläsarinformation och transaktionsinformation där det är relevant för erbjudandet som du har accepterat (som datum eller plats för en händelse)
När du går till en annonsörs webbplatsDin e-postadress och dittnamn, ditt kön, din region, ditt land, ditt postnummer eller andra platsuppgifter, din ålder men endast för att i förväg fylla i ett onlineformulär för att underlätta för dig
När du registrerar dig för kalenderinbjudan eller laddar ner en appPseudonymiserade uppgifter om dig för syften som hashad e-postadress för spårning, attribut och anpassad målgrupp
Andra typer av erbjudandenUppgifter i enlighet med den typ av erbjudande som tillhandahålls, av liknande typ som de som anges ovan

Elektronisk kommunikation – När en Partner eller Annonsör gör ett Erbjudande, och du indikerar om att du vill anta det (inklusive genom att svajpa eller klicka), kommer vi att lämna ut dina Personuppgifter till Partnern eller Annonsören (som tillämpligt), så att alla Erbjudanden som de har erbjudit kan fullfyllas av dem, och så att de kan ge dig mer information i samband med sådana Erbjudanden via den tillämpliga eller lämpliga kanalen (inklusive e-post, textmeddelanden eller genom telefonsamtal till det nummer du tillhandahöll eller bekräftade (som kan innefatta automatiska uppringningssystem eller förinspelade meddelanden)). Denna information tillhandahålls till en sådan part för att fullfylla Erbjudandet, eller för andra syften som explicit avslöjas vid tiden för utlämningen, och dina uppgifter kommer att hanteras av den part i enlighet med deras egna integritetspolicy.

(iii) Ytterligare utlämnande av personuppgifter

Vi kan dessutom lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 • Till agenter och behandlare från tredje part, såsom teknikleverantörer, CRM- och datahanteringsplattformar, dataöverföringsföretag, e-postleverantörer, datavalideringsleverantörer, autentiseringsleverantörer, databerikningsleverantörer, onlinemarknadsförings- och segmenteringsleverantörer, samt om tillämpligt företag för riktad reklam, huvudsakligen med säte i USA, för tredje parts behandling
 • till annonsörer och partner om du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras av Rokt via dess webbplats
 • till alla medlemmar i Rokt-koncernen, vilket betyder filialer och moderbolaget Rokt Pte Ltd samt deras respektive professionella rådgivare, chefer, anställda, leverantörer och personal
 • enligt vad som krävs av lag, föreläggande, domstolsorder eller andra verkställbara rättsliga processer (inklusive lagar utanför hemvistlandet)
 • vid behov för att upptäcka, förebygga eller på annat sätt bemöta bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
 • vid behov för att upprätta eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk eller
 • som en del av eller vid vid en förväntad verksamhetsförsäljning, sammanslagning, konsolidering, investering, ändring av kontroll, överföring av väsentliga företagstillgångar, omorganisation, likvidering eller liknande affärstransaktion eller företagshändelse
 • och för andra syften som överensstämmer med det sätt vi har informerat dig om att vi kommer använda dina personuppgifter i denna integritetspolicy eller när vi samlar dina personuppgifter samt omfattas av tillämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Utlämnande av dina personuppgifter till mottagare utomlands

Rokt behandlar personuppgifter i flera länder, på servrar med hög säkerhet, som kan vara placerade utanför det land du bor i, och våra primära servrar finns i USA. Innan vi lämnar ut dina personuppgifter till en mottagare utomlands kommer vi att ta de steg som behövs och är rimliga under omständigheterna för att säkerställa att de utländska mottagarna inte bryter mot några sekretesslagar i samband med dina personuppgifter.

När vi lämnar ut dina personuppgifter till annonsörer eller andra tredje parts behandlare är det troligt (men inte säkert) att annonsören eller behandlaren från tredje parts finns på en av de marknader där vi är verksamma eller har närvaro – nämligen i USA, Australien, Singapore, Japan, EU, Storbritannien, Nya Zeeland och andra länder där vi är verksamma enligt vad som anges på https://rokt.com/about-us och https://rokt.com/rokt-subprocessors.

Rokt lämnar ut personuppgifter för personer som bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till: (i) leverantörer (ii) andra medlemmar i Rokt-koncernen och (iii) Rokts annonsörer och partner som finns utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Följande överföringar kan utföras: (a) till ett land tredje land eller territorium som har bedömts av den Europeiska kommissionen som ett land som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå (b) till mottagare som tillämpar lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler som är godkända av den Europeiska kommission eller bindande företagsregler som har godkänts av en kompetent tillsynsmyndighet eller (c) när en överföring till ett tredje land sker endast tillfälligt och är nödvändig avseende ett avtal mellan oss eller i ditt intresse eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. För att skydda överföringar av personuppgifter för EU-medborgare utanför EU, lämnar Rokt ut uppgifterna om EU-medborgare både till (i) leverantörer och (ii) inom Rokt-koncernen, på basis av EU-godkända standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 47 i GDPR.

Skyddsåtgärder för informationssäkerhet

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss, särskilt när personuppgifterna överförts till andra länder..

Vi vidtar tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (inklusive fysisk och elektronisk säkerhet) som är utformade för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, modifiering eller utlämnande. Åtgärderna vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken vid behandling av dina personuppgifter. Ingen metod för onlineöverföring eller lagring av information är dock till 100 % säker, och vi kan inte garantera att dina personuppgifter alltid kommer att vara säkra oberoende av vilka åtgärder vi vidtar. Specifika åtgärder som vi använder innefattar:

 • begränsning av åtkomst till personuppgifter där detta är genomförbart
 • användning av en krypteringsmetod som är standard för branschen som bidrar till att skydda data vid överföring och under lagring
 • att bygga och underhålla ett säkert (privat) nätverk utan direkt åtkomst mellan internet och system som behandlar dina uppgifter
 • att använda pseudonymiseringstekniker som hashade e-postadresser eller enhets-ID:er som vi härleder till dig för att minska risken när vi behandlar data
 • att utföra regelbundna skanningar och intrångstester av våra program och nätverk för att identifiera (och bemöta) alla potentiella svagheter
 • att kräva liknande säkerhets- och sekretessåtgärder av varje tredje part som vi samarbetar med.

Datalagring

Rokts fastställer datalagringsperioder tillsammans med sina partner och annonsörer för att bestämma hur länge de personuppgifter du har tillhandahållit oss genom dem ska lagras, under förutsättning att du utövar dina lagliga rättigheter som registrerad, och vidare med förbehåll för eventuella krav på oss att lagra data under en sådan period som kan krävas för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller pågående legitima affärsintressen (t.ex. bevisa att du har registrerat dig för ett visst erbjudande eller viss elektronisk kommunikation). Dessa perioder kan variera beroende på marknaden i enlighet med lokala lagar. Se avsnittet ”Dina rättigheter avseende dina personuppgifter” nedan för mer information om hur du kan utöva dina rättigheter.

När det gäller andra kategorier av personuppgifter och personuppgifter som samlas på webbplatser som ägs av Rokt: om Rokt inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förstöra de uppgifterna och/eller säkerställa att de uppgifterna avidentifieras eller anonymiseras eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter lagras i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från all annan behandling innan det är möjligt att radera dem.

Vi förlitar oss på följande kriterier för att fastställa lämpliga lagringsperioder: (i) nödvändigheten av att personuppgifterna för att tillhandahålla våra tjänster till partner och annonsörer (ii) typen och känsligheten hos de personuppgifter som behandlas (iii) rättsliga krav som vi är underställda, inklusive lagar och förordningar relaterade till skatter, anställning, bokföring och värdepapper samt (iv) om rättsliga anspråk kan väckas mot oss, för vilka personuppgifterna skulle vara relevanta.

Rokt ansvarar inte för hur länge partner och annonsörer kan komma lagra dina personuppgifter. Du bör läsa integritetsmeddelanden som tillhandahålls av partner och annonsörer som du inteagerar med för att ta reda på hur länge de kan komma lagra dina personuppgifter.

Så här använder vi spårningstekniker

Liksom många företag kan vi, när vi visar online-erbjudanden för dig, använda en eller flera beständiga ”spårningstekniker” (som cookies, entity-taggar (eTag), pixlar, pixeltaggar/GIF, lokal lagring eller andra identifierare på din enhet och i dina webbläsarinställningar) för att känna igen dig och din enhet varje gång vi visar erbjudanden för dig. Vi tillämpar också statistiska sannolikheter på datamängder, som försöker att identifiera eller göra antagninganden om användare och enheter (t.ex., att en användare som har flera enheter är samma anändare). Spårningstekniker kan ställa in eller ändra inställningar eller konfigurationer på din enhet. Vi använder både sessionsbaserad och beständig spårningsteknik.

Vi använder dessa tekniker för ett antal syften för att förbättra din onlineupplevelse, såsom för att ställa in dina preferenser, välja erbjudanden, för analys, konverteringsattribut och reducering av bedrägerier. Om du avvisar spårningstekniker betyder det inte att du inte längre kommer att se annonser när du besöker Rokts webbplatser.

Mer information om vår användning av spårningstekniker och hur du kan utöva dina rättigheter att inte godkänna användning av spårningstekniker finns i vår cookie-policy.

Vad denna integritetspolicy inte omfattar

När Rokt tillhandahåller dina uppgifter till en tredje part (såsom en annonsör eller partner, till exempel i samband med ett erbjudande), samtycker du till att dina personuppgifter kommer att hanteras av denna tredje part i enlighet med deras egen integritetspolicy och inte i enlighet med Rokts integritetspolicy. Du bör läsa Annonsörens och Partners egna integritetspolicyer för att få mer information om deras användning, utlämnande, överföring eller lagring av dina Personuppgifter.

Denna policy gäller inte praxis för företag som Rokt inte äger eller har kontroll över, eller företag som Rokt inte anlitar eller har tillsyn över även om erbjudanden, kuponger eller länkar till deras webbplatser visas inom vår teknik.

Som leverantör av marknadsföringsteknik stödjer Rokt inte någon specifik partner eller annonsör, och tar heller inte ansvar för ingående eller slutförande av erbjudanden på deras vägnar. Rokt ger dig möjligheten att välja att ta emot information om erbjudanden som du bestämmer är intressanta för dig – utan att ta hänsyn till några av dina specifika omständigheter.

Din rätt till integritet

När den tillämpliga lagen där du bor föreskriver det, kan du ha ett antal rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter, inklusive några eller alla av följande rättigheter:

 • rätten att begära åtkomst till eller kopior av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar, eller som vi har samlat in eller delat om dig, tillsammans med information om arten, behandlingen och utlämnandet av dessa personuppgifter (såsom (i) kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig (inklusive känsliga personuppgifter); (ii) kategorier av källor från vilka vi har samlat in personuppgifter om dig (iii) det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in dina personuppgifter (iv) kategorier av personuppgifter som vi har sålt eller lämnat ut om dig och kategorier av externa parter till vilja personuppgifterna såldes eller lämnades ut samt (v) information om logiken som finns involverad i att göra automatiserade beslut som används av oss (om tillämpligt) samt beskrivning av troligt processresultat med avseende på dig)
 • rätten att begära rättelse av alla felaktigheter i dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar
 • rätten att på legitima grunder begära:
  • radering av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar eller
  • begränsning av behandlingen av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar
  • rätten att på legitima grunder göra gentemot behandling av dina personuppgifter genom oss eller på våra vägnar
 • rätten att begära tillgänglig information om källan till personuppgifter när de inte kommer från dig
 • när vi använder profilering eller automatiserat beslutsfattande som det definieras under tillämpliga lagar, kan du begära att välja bort sådan profilering eller sådant automatiskt beslutsfattande
 • rätten att begära att vi begränsar vår användning eller delning av dina känsliga personuppgifter till endast det syfte som beskrivs under tillämpliga integritetslagar (t.ex. tillhandahålla våra varor och tjänster som du har begärt, bevara våra tjänsters kvalitet, eller skydda våra plattformar mot olaglig aktivitet)
 • när vi förlitar oss på ditt samtycke för att använda dina personuppgifter (t.ex. för att skicka direkt marknadsföring via e-post), rätten att återkalla detta samtycke – se nedan under ”Hur återkallar jag samtycket/avslutar prenumerationen?
 • när vi behandlar dina personuppgifter på basis av dina legitima intressen, rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter – se nedan under ”Hur avanmäler jag mig?
 • rätten att avanmäla sig från ”försäljningen” av dina personuppgifter och ”delningen” av dina personuppgifter för gränsöverskridande beteendestyrd annonsering – vi tillåter tredje parter att placera sina egna cookies på webbplatser som Rokt äger, och vissa av skulle kunna anses som en ”försäljning” eller ”delning” av dina personuppgifter enligt lokala lagar. Om du skulle vilja avanmäla dig från sådan cookie-baserad försäljning och delning av dina personuppgifter webbplatser som Roks äger, kan du klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” i sidfoten nedan för att uppdatera dina cookieinställningar och avaktivera riktade cookies. Observera att dina cookieval är specifika för den enhet, webbplats och webbläsare du använder. Dina val tas bort när du rensar cookies eller webbläsarens cacheminne.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter av oss eller på våra vägnar.

Icke-diskriminering och tillämplighet av dessa rättigheter

Andra användare kan ha liknande rättigheter beviljade enligt lokala lagar. I sådana fall kommer vi att agera i enlighet med dessa lagar. Du kommer inte diskrimineras för att du utövar din rätt till integritet. Vi kan komma neka en viss begäran, eller uppfylla en begäran endast delvis, baserat på våra juridiska rättigheter och skyldigheter. Som tidigare nämnt; om du är anställd eller leverantör, eller om du är arbetssökande, kommer dina rättigheter avseende dina personuppgifter som vi samlar in i dessa kontext att beskrivas i ett separat integritetsmeddelande till dig och där det är lämpligt.

Så här utövar du din rätt till integritet (inklusive genom en behörig agent)

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller andra bestämmelser i denna integritetspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter fyller du i vårt webbformulär för sekretessfrågor eller skickar ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com. Om du vill avanmäla dig från cookie-baserad försäljning eller delning av dina personuppgifter för gränsöverskridande beteendestyrd annonsering på Rokts webbplatser klickar du på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” längst ned på denna sida. Du kan anlita en behörig agent för att göra en begäran på dina vägnar, genom att använda samma metoder som beskrivs här. När du skickar in denna begäran behöver du dock se till att den behöriga agenten verifierar sig som din behöriga agent.

Om du inte är nöjd med utfallet av din begäran och vill kräva en ytterligare granskning, kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com med ”Begäran om omprövning avseende personuppgifter” i ämnesraden.

Verifiering och säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi svarar på dina begäranden. Verifieringsstegen kommer att skilja sig åt beroende på personuppgifternas känslighet och din begärans art. Observera att sådana begäranden som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vi kan identifiera dig korrekt endast kommer att utföras med avseende på, och bekräftas genom att svara på detta e-postmeddelande, till den specifika e-postadress från vilken denna begäran gjordes. Observera att vi kommer att neka begäranden med avseende på e-postadresser som en användare inte kan komma åt. Begäranden från användare kommer att besvaras så snart som möjligt men inte senare än en månad efter att de gjorts eller när det kan krävas i enlighet med tillämpliga integritetslagar.

Hur återkallar jag samtycket/avslutar prenumerationen på marknadsföringskommunikation?

Återkalla samtycke från Rokt för direkt marknadsföringskommunikation/avsluta prenumerationen

När du har gett ditt samtycke för specifika syften, såsom att skicka direkt marknadsföring via e-post, kommer Rokt att tillhandahålla en möjlighet att återkalla ett sådant samtycke för att Rokt ska kunna behandla dina personuppgifter i detta syfte. Observera att inget negativt inträffarom du återkallar ditt samtycke.

För att avsluta prenumerationen för:

 • en specifik elektronisk korrespondens från Rokt, använd länken ”avsluta prenumerationen” som finns i e-postmeddelandet eller svara ”STOP” till ett textmeddelande du tar emot
 • all framtida e-postkommunikation från Rokt, skicka ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com med ämnet ”Återkalla samtycke” så avslutar vi prenumerationen på alla kommunikation vi skickar till dig.

Observera: Om du återkallar samtycket kommer vi att behålla en kopia av din e-postadress för att registrera att du har återkallat ditt samtycke, och vi kommer att behålla alla uppgifter som inte tillhandahållits på basis av samtycket samt alla uppgifter som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter. Även om du avanmäler dig, kommer vi fortfarande att skicka icke-marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden, såsom e-postmeddelanden om tidigare transaktioner eller uppdateringar av våra juridiska villkor.

Återkalla samtycke från Rokts annonsörer och partner för direkt marknadsföringskommunikation/avsluta prenumerationen

För att återkalla samtycket från våraannonsörer och partner, för att utöva dina rättigheter som registrerad eller för att på annat sätt komma åt, uppdatera eller radera dina personuppgifter som de lagrar, ska du kontakta dem direkt.

När Rokts annonsörer och partner har integrerat Rokts speglingstjänst för avslutande av prenumeration, kommer du att samtidigt som du begär att avsluta prenumerationen på fortsatt e-postkommunikation från Rokt, få alternativet att också avsluta prenumerationen på Rokts relevanta partners eller annonsörers kommunikation. Detta kan endast göras genom att klicka på ”avsluta prenumeration”-länken i de e-postmeddelanden vi skickar till dig, och kommer att bekräftas när du avslutar prenumerationen.

Om du vill avsluta prenumerationen på ytterligare elektronisk korrespondens från en av Rokts partner eller annonsörer bör du annars skicka in en begäran till detta företag direkt genom att använda möjligheten till att avsluta prenumerationen, eller på annat sätt som det beskrivs i deras kommunikation med dig eller som det anges i deras integritetspolicy.

Är att avsluta prenumerationen samma sak som att avanmäla sig?

Nej. Att avsluta prenumeration/återkalla samtycke betyder att vi inte kommer att skicka någon framtida elektronisk kommunikation till dig såvida du inte registrerar dig för kommande erbjudanden igen. Om du vill undvika att i framtiden se några nrbjudanden från tredje parts annonsörer på Rokts webbplatser måste du dock ”avanmäla” dig. Nästa avsnitt behandlar hur du avanmäler dig.

Hur avanmäler jag mig från erbjudanden?

Avanmälan från annonsörers erbjudanden

Rokt tillhandahåller en möjlighet att avanmäla sig från att se framtida erbjudanden från tredje parts annonsörer på Rokts webbplatser (och därmed undvika riktade framtida erbjudanden från tredje part).

Skicka ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com med ämnesraden ”Avanmälan” för att begära detta. Observera att vi kommer att spara en kopia av din e-postadress för att behålla ett bevis på att du har avanmält dig. Om du använder en annan e-postadress med en av Rokts partner, kan du behöva avanmäla dig från flera e-postadresser för att säkerställa att du inte ser några riktade erbjudanden från tredje part i framtiden.

Även om du avanmäler dig kommer du att fortfarande behöva avsluta prenumerationen direkt från alla våra partners eller annonsörers e-postlistor om du vill sluta få elektronisk kommunikation från dem.

Avanmälan från partners erbjudanden

Även om du avanmäler dig kommer du fortfarande att se erbjudanden från partner som kommer från denna partners webbplats. Du kan inte avanmäla dig från ett se erbjudanden från första parts partner.

Ytterligare sekretessmeddelande för bosatta i Kalifornien

För ändamål av dataskyddslagar i Kalifornien, om du är bosatt i Kalifornien, observera de följande ytterligare offentliggörandena om hur dina Personuppgifter samlas in, behandlas, används och lämnas ut eller lagras av Rokt.

Beroende på vilken typ av interaktion du har med Rokt, kan vi komma att samla in och använda följande kategorier av personuppgifter för affärssyften och kommersiella syften enligt beskrivningen i denna integritetspolicy: Identifierare och kategorier av personuppgifter som anges i Cal. Civ. Code(Kaliforniens civillag) §1 1798.80(e) (t. ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum) egenskaper med skyddad klassificering under Kaliforniens eller federal lag (t. ex. kön och ålder) kommersiell information (t .ex. din interaktion med erbjudanden, vad du köper från annonsörer eller partner, vilka Rokt-tjänster du har visat intresse för eller köpt på ditt företags eller din arbetsgivares vägnar, och vilka områden på Rokts webbplatser du besöker) aktivitetsinformation över användning av internet eller andra elektroniska nätverk (t. ex. din webbläsaraktivitet på Rokts webbplatser, eller din interaktion med vårt onlineinnehåll och e-postmeddelanden vi skickar till dig) geografiska platsdata (t.ex. din ungefärliga position baserad på din IP-adress eller ditt postnummer) yrkesrelaterade uppgifter (t. ex. din jobbtitel eller kontaktuppgifter för företaget) och känsliga uppgifter (dina inloggningsuppgifter för att få tillgång till ditt Rokt-konto) samt slutsatser.

Beroende på vilken typ av interaktion du har med Rokt, kan vi använda de ovan angivna kategorierna av personuppgifter för vissa av eller alla de affärs- och kommersiella syften som det beskrivs i i avsnittet Användning och utlämnande av personuppgifter ovan.

Vi kan komma samla in de ovan beskriva kategorierna av personuppgifter från följande kategorier av källor, som beskrivs mer ingående i avsnittet Typer av personuppgifter vi samlar in, när, varför och från vem ovan: direkt från dig automatiskt från dina enheter från våra tjänsteleverantörer från annonsörer och partner från webbplatser för sociala nätverk från tredje parts dataleverantörer (t. ex. datavalideringstjänster leverantörer av autentiseringstjänster och databerikningsleverantörer) från onlinemarknadsförings- och segmenteringsleverantörer och företag för riktad reklam samt från våra dotterbolag inom Rokt-koncernen.

Beroende på vilken typ av interaktion du har med Rokt, kan vi lämna ut alla de föregående kategorierna av personuppgifter till våra dotterbolag inom Rokt-koncernen våra tjänsteleverantörer (d.v.s. våra teknologileverantörer, CRM och datahanteringsplattformar, dataöverföringsföretag, e-postleverantörer, datavalideringsleverantörer, leverantörer av autentiseringstjänster, databerikningsleverantörer samt professionella rådgivare för skattefrågor, juridiska frågor eller liknande frågor) leverantörer av onlinemarknadsföring och segmentering företag för riktad reklam annonsörer och partner med aktörer för regelefterlevnad vid behov för att skydda vårt företag från bedrägerier eller olagliga aktiviteter eller för att upprätta och utöva våra juridiska rättigheter samt med potentiella köpare av delar av vårt företag. Se avsnittet Användning och utlämnande av dina Personuppgifter ovan för mer information.

Vi kan komma ”sälja” eller ”dela” (enligt definitionerna av dessa termer i Kaliforniens dataskyddslag) följande kategorier av personuppgifter: identifierare kategorier av personuppgifter oom anges i Cal. Civ. Code (Kaliforniens civillag) § 1798.80(e); kommersiell information aktivitet på internet eller andra elektroniska nätverk geografiska data; samt slutsatser. Vi säljer och delar dessa personuppgifter med annonsörer, annonseringsnätverk och sociala nätverk. Vi säljer eller delar inte medvetet personuppgifter för konsumenter under 16 år.

Vi använder inte och lämnar inte ut personuppgifter för andra syften än de som anges under de tillämpliga sekretessförordningarna i Kalifornien.

Barns integritet

Rokt tillåter inte att annonsering riktas till personer under 16 år.

Rokt samlar inte medvetet in personuppgifter från eller om barn under 13 år. Om vi får kännedom om att vi har samlat in information om ett barn under 13 år kommer vi att radera dessa data från våra system.

Rokt uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns onlineaktiviteter.

Klagomål

Rokt behandlar klagomål avseende sekretess med stort allvar. Om du meddelar oss om ett problem eller skickar in ett klagomål, kommer vi att sträva efter att hantera detta på ett heltäckande sätt och nå ett resultat som tillfredsställer alla parter. Om du har några frågor avseende någon del av denna integritetspolicy, eller om du har klagomål avseende sekretessen ber vi dig kontakta vårt sekretessteam på privacy@rokt.com.

Ändringar i denna integritetspolicy

Rokt kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Om vi gör detta publicerar vi ändringarna av integritetspolicyn på vår webbplats, där du kan granska dem när som helst. Du kommer även att ges möjlighet att se denna integritetspolicy varje gång du visas erbjudanden på Rokts webbplatser. Om du fortsätter använda våra tjänster efter en ändring betyder det att du bekräftar och godkänner ändringarna i integritetspolicyn.

Vem du kan kontakta avseende denna policy

Rokts dataskyddsansvarige kan kontaktas via dpo@rokt.com.

Rokt Pte Ltd är moderbolaget i Rokt-koncernen, och har filialer i Australien, Storbritannien, Japan och USA. En lista över våra kontor samt kontaktuppgifter finns här https://rokt.com/about-us/.

Lionheart Squared (Europe) Ltd., med säte på 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin, D02 EK84 Irland är utsett som representant inom EU för Rokt Pte Ltd och alla andra medlemmar i Rokt-koncernen som finns utanför EU. Lionheart Squared (Europe) Ltd. ska kontaktas förutom andra medlemmar i Rokt-koncernen av tillsynsmyndigheter och de registrerade avseende alla problem med behandling i syfte att säkerställa överensstämmelse med GDPR (dataskyddsförordningen 2016/679). Vidare är Rokt (UK) Limited, med säte på Aviation House 125 Kingsway, London WC2B 6NH Storbritannien, Rokts representant för Storbritannien.

Version: Januari 2023