Rokt Privacybeleid en kennisgeving bij inzameling

Bedankt voor het bezoeken van Rokt. Hier bij Rokt nemen we de bescherming van uw privacy zeer serieus - het is de hoeksteen van ons bedrijf. Zoals u hieronder kunt lezen, is ons privacybeleid gericht op uw legitieme belang en toestemming. Het beleid is verkrijgbaar in meerdere talen.

Als u een adverteerder of e-commerce bedrijf bent en u zou meer willen weten over hoe Rokt u kan helpen met de groei van uw bedrijf, klik dan hier om een demo aan te vragen of hier om meer te weten te komen over onze client case studies.


Klik hier voor onze AVG-pagina.


Bekijk het Privacybeleid in een van de volgende talen:

English | Español | Deutsch | Français日本語 | svenska | norsk | Suomi | Dansk

Bijgewerkt op 27 januari 2023, (Bekijk het Privacybeleid archief hier)

Vanaf 27 januari 2023 zijn de belangrijkste wijzigingen in het Privacybeleid als volgt:

 • Aanvullende openbaarmakingen ingevolge de vereisten van de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming in de Verenigde Staten.

Dit Privacybeleid en deze kennisgeving bij het verzamelen ("Privacybeleid”) legt uit hoe Rokt®-entiteiten (“Rokt”, “ons”, “onze”, en “wij”), Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken (hieronder gedefinieerd) en beschrijft de basis waarop Persoonsgegevens die wij van of over u verzamelen door ons worden verwerkt. Dit document is bedoeld om beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over de manier waarop wij Persoonsgegevens verwerken - wij vragen u vriendelijk dit document door te lezen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van Rokt-ervaringen die wordt verstrekt via rokt.com en andere gerelateerde Rokt-websites ("Websites in eigendom van Rokt"), en Rokt-technologie die is geïntegreerd op websites, apps of applicaties op mobiele toestellen van derden ("Partnerwebites") (gezamenlijk, "Rokt-websites"). Dit Privacybeleid geldt ook voor personen die in hun professionele hoedanigheid namens hun bedrijf of werkgever met Rokt zaken doen. Dit Privacybeleid is echter niet van toepassing wanneer Rokt uw Persoonsgegevens verwerkt namens Partners om deze Partners in staat te stellen hun eigen Aanbiedingen aan te bieden en niet die van een andere Adverteerder. Gelieve het privacybeleid of de kennisgevingen van die Partners te raadplegen om te begrijpen hoe zij uw Persoonsgegevens gebruiken. Als u een werknemer of contractant van Rokt bent, of als u solliciteert naar een baan bij Rokt, zijn uw Persoonsgegevens die in het kader van een baan of sollicitant worden verzameld, onderworpen aan een afzonderlijk privacybeleid dat wij u zo nodig verstrekken.

Dit Privacybeleid vervangt de laatste versie van dit Privacybeleid voor alle gebruikers. Het moet gelezen worden in combinatie met het Rokt-Cookiebeleid.

Over Rokt

Rokt is de wereldwijde leider op gebied van e-commerce technologie, die bedrijven helpt het volledige potentieel van elk transactiemoment te benutten om de omzet te verhogen en nieuwe klanten op schaal te werven. Meer dan 2.500 toonaangevende wereldwijde bedrijven en adverteerders gebruiken de oplossingen van Rokt om meer waarde uit elke transactie te halen door zeer relevante berichten aan hun klanten aan te bieden op het moment dat de kans op conversie het grootst is. Het bedrijf werd opgericht in Australië en is nu actief in 14 landen in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific, met het grootste kantoor nu in New York City.

Wat doet Rokt?

Rokt levert diensten aan e-commerce bedrijven ("Partners") waarmee u aanbiedingen, promoties, coupons, kortingen, uitnodigingen voor het downloaden van apps en uitnodigingen voor kalenderabonnementen kunt ontvangen, en kunt communiceren met andere marketingdiensten (ook tijdens of na een transactie) (gezamenlijk "Aanbiedingen") van derde partij adverteerders ("Adverteerders"), weergegeven op Rok-websites. U kunt ervoor kiezen om u aan te melden voor communicatie over dergelijke Aanbiedingen, onder meer per e-mail, telefoon of SMS, van Adverteerders of Partners en van Rokt.

Wat zijn de gevolgen van het ingaan op de aanbiedingen van Rokt?

U bent geenzins verplicht u aan te melden voor Aanbiedingen. Als u zich aanmeldt voor een Aanbieding, kunnen wij uw Persoonsgegevens, indien van toepassing, delen met de in de Aanbieding genoemde partij, zodat de door hen aangeboden Aanbiedingen door hen kunnen worden uitgevoerd en zodat zij nadere informatie kunnen verstrekken in verband met dergelijke Aanbiedingen, zoals hieronder nader wordt toegelicht onder 'Gebruik en Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens'. Belangrijk is te weten dat er geen negatieve gevolgen zijn als u zich niet aanmeldt voor een Aanbieding, noch dat u in de toekomst geen toegang krijgt tot de diensten van dat bedrijf - er wordt gewoon geen verdere actie ondernomen met betrekking tot die Aanbieding.

Onze toewijding aan privacy

Rokt neemt uw privacy erg serieus en doet er alles aan om deze te beschermen en de gegevens die ons door Partners, Adverteerders en u worden toevertrouwd, te beveiligen. Wij begrijpen dat u onze dienst alleen zult gebruiken als u erop kunt vertrouwen dat wij uw Persoonsgegevens beschermen en op de juiste wijze gebruiken. Voor meer informatie over de stappen die wij nemen om uw gegevens te beveiligen, zie " Waarborgen voor informatiebeveiliging " hieronder.

Wat zijn Persoonsgegevens?

"Persoonsgegevens" of "Persoonlijke gegevens" is informatie over u die (i) kan worden gebruikt om u te identificeren, te contacteren of te lokaliseren; (ii) kan worden gecombineerd met andere informatie die aan u is gekoppeld; of (iii) wordt gedefinieerd als " Persoonlijke gegevens " of " Persoonsgegevens " door toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan of openbaar maken van informatie over u. Persoonsgegevens omvatten contactinformatie (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), online informatie (bijv. IP-adressen, apparaatidentificatie) en andere gegevens die afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren (zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of postcode).

Soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen, wanneer, waarom en van wie (onze grondslag voor verwerking)

Wij verzamelen en verwerken een aantal categorieën Persoonsgegevens, op basis van de legitieme belangen van Rokt en hun Partners en Adverteerders:

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of u aanmeldt voor aanbiedingen op Rokt-websites (zoals uw naam en e-mailadres);
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze verschillende kanalen voor klantencontact (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens die u verkiest te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt);
 • Persoonsgegevens over u die door Adverteerders en Partners aan ons wordt verstrekt (als onderdeel van onze diensten aan hen), zoals uw identificatiegegevens (zoals e-mailadres, geslacht, leeftijd/geboortedatum, postcode, titel, telefoonnummer), transactiegegevens of conversiegegevens (zoals wat u hebt gekocht, wanneer en via welke methode);
 • Gebruiksgegevens over uw interacties met de Rokt-websites en/of Aanbiedingen of enige communicatie verzonden namens Rokt, Adverteerders of Partners, waaronder:
  • informatie met betrekking tot uw interactie betreffende de Aanbieding, zoals click-through percentages in relatie tot de Aanbieding en kijkgegevens;
  • apparaatinformatie en websiteanalyse-informatie die wordt opgehaald uit uw apparaat/webbrowser, zoals uw apparaatprofiel, IP-adres, browsertype/versie, taalvoorkeuren, toegangstijden, verwijzend websiteadres of uw algemene geografische gebied op basis van uw IP-adres;
 • Informatie die wij automatisch verkrijgen met behulp van cookies, eTags/cache browsers, pixels, web beacons/GIF's, lokale opslag, of andere identificatoren of andere tracking technologieën op Rokt-websites en in e-mails die wij u sturen, die ons vertellen welke pagina's u bekijkt, op welke links u klikt, of een e-mail is geopend, transactie informatie en andere acties met betrekking tot onze diensten en technologie;
 • Als u namens uw bedrijf of werkgever met Rokt samenwerkt ter bevordering van commerciële transacties met ons, verzamelen we Persoonsgegevens in de loop van het beheer van de relatie, zoals uw zakelijke contactgegevens en onze contactgeschiedenis, evenals uw inloggegevens om toegang te krijgen tot uw Rokt-account.
 • Persoonsgegevens over u die wij kunnen verkrijgen van bronnen en platforms van derden (waaronder gegevens validatiediensten, aanbieders van authenticatiediensten (waaronder voor agendadiensten), aanbieders van gegevensverrijking, sociale netwerksites, aanbieders van online marketing en segmentatie en ad-targetingbedrijven) ter aanvulling van de informatie die wij verzamelen van Partners en Adverteerders en rechtstreeks van u. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een Aanbieding met uw e-mailadres, controleren wij met een validatieservice of het e-mailadres echt is, om geldige registratiegegevens te garanderen en frauduleuze aanmeldingen te voorkomen. In andere gevallen kunnen wij gebruik maken van providers voor leeftijdscontrole om ervoor te zorgen dat Aanbiedingen geschikt zijn voor een bepaalde persoon boven of onder de leeftijd van meerderjarigheid of de leeftijd van digitale toestemming.

In sommige omstandigheden waarin wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen en die van onze Partners en Adverteerders, kan bij wet afzonderlijke toestemming vereist zijn om onze technologie te gebruiken (bijvoorbeeld in het geval van cookies of andere traceertechnologie die wij gebruiken om toegang te krijgen tot apparaten van eindgebruikers of technologie die uw algemene locatie of geografische positie identificeert). Uw toestemming kan worden verkregen door ons of namens ons door onze Partners en Adverteerders.

De bovengenoemde legitieme zakelijke belangen, die zijn afgewogen tegen de rechten en vrijheden van de betrokkenen en hun redelijke verwachtingen, omvatten:

 • (i) de levering en het gebruik van software voor het beheer van websitevoorkeuren en analysediensten die ervoor zorgen dat klanten de best mogelijke website-ervaring hebben door ervoor te zorgen dat de inhoud relevant, boeiend en gepersonaliseerd is voor elke gebruiker die inhoud op Rokt-webites bekijkt (bijv. "als u net dit product hebt gekocht, vindt u misschien...") of overeenstemt met het door de Partner gespecificeerde gebruikersparcours of de trajectparameters;
 • (ii) het ter beschikking stellen en gebruiken van merkmanagement-instrumenten voor het beheer van websites om de merkveiligheid voor gebruikers en eigenaars van websites te bevorderen;
 • (iii) de veiligheid van de website te waarborgen door ervoor te zorgen dat de aan de gebruikers gepresenteerde Aanbiedingen aangepast zijn aan de leeftijd en alleen worden getoond aan het beoogde publiek (bijvoorbeeld niet aan kinderen);
 • (iv) de verstrekking en het gebruik van instrumenten voor websiteanalyse en conversietracering om de transactieattributen te beoordelen teneinde toekomstige marketingcampagnes en toekomstige marketingstrategie te optimaliseren;
 • (v) de levering van klant- en e-mailbeheersoftwarediensten die klanten in staat stellen zich effectief aan- of af te melden voor Aanbiedingen die voor hen interessant of waardevol kunnen zijn;
 • (vi) eigenaren van websites in staat stellen de werkelijke kosten van het verstrekken van websitediensten aan gebruikers terug te verdienen;
 • (vii) het valideren van gebruikers om de juistheid van klantgegevens te verifiëren en frauduleuze aanmeldingen te verminderen;
 • (viii) bewijsstukken aanmaken en bewaren om de toestemming voor direct marketing te valideren;
 • (ix) het gebruik van beperkte gegevensreeksen voor onderdrukkingsdoeleinden om verdere ongewenste verwerking te voorkomen voor gebruikers die a) bezwaar hebben gemaakt tegen direct marketing of b) hun recht hebben uitgeoefend om zich te laten wissen (met betrekking tot de door hen verstrekte Persoonsgegevens), indien van toepassing; en
 • (x) beheren van onze klantenrelaties met Partners en Adverteerders, en toezicht houden op onze verkopers, dienstverleners en gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat contractuele en wettelijke verplichtingen worden nageleefd.

Merk op dat u, afhankelijk van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming waar u zich bevindt, het recht kunt hebben om bezwaar te maken tegen verwerking op bovengenoemde basis - zie hieronder onder "Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens".

Opmerking: om u een consistentere en persoonlijkere ervaring te bieden in uw interacties met Rokt, kan informatie verzameld via een Rokt-dienst ook worden gecombineerd met informatie verkregen via andere Rokt-diensten.

Gebruik en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

De technologie van Rokt staat ons toe om Aanbiedingen van Partners en Adverteerders op Rokt-websites te tonen, en staat u toe om u aan te melden om mededelingen met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen te ontvangen. De volgende subparagrafen geven in detail aan hoe uw Persoonsgegevens door Rokt wordt gebruikt (d.w.z. voor welk doel), evenals de basis waarop wij informatie bekendmaken aan onze Partners en Adverteerders en andere derde partij verwerkers.

(i) Gebruik van Persoonsgegevens door Rokt

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • het leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren van onze technologie, producten en diensten,
 • toezicht op de doeltreffendheid van onze diensten;
 • het selecteren, weergeven en aan u verstrekken van Aanbiedingen die gericht en op maat gemaakt zijn en afgestemd zijn op uw interesses, eigenschappen, voorkeuren en ervaringen;
 • voorspellen welke Aanbiedingen relevant en aantrekkelijk zijn voor mensen zoals u, op basis van uw bekende kenmerken;
 • bekendmaking van de informatie aan de Partners van Rokt en, indien van toepassing, Adverteerders - zoals uiteengezet in de onderstaande subparagraaf (ii);
 • onze diensten gebruiksvriendelijker te maken doordat u uw gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te voeren;
 • Aanbod targeting en onderdrukking, inclusief display retargeting;
 • u bevestigingsberichten, verdere informatieberichten en follow-upherinneringen te sturen voor Aanbiedingen waarvoor u zich hebt ingeschreven, via het toepasselijke of geschikte medium, waaronder e-mail, SMS, of door met u te communiceren op het opgegeven of bevestigde telefoonnummer (waarbij gebruik kan worden gemaakt van een automatisch kiessysteem of een vooraf opgenomen bericht), namens onszelf en namens Partners en Adverteerders;
 • waar u zich heeft aangemeld op rokt.com of de websites die eigendom zijn van Rokt, of mondeling heeft bevestigd met onze medewerkers, u marketing- en promotiemateriaal te sturen waarvoor u heeft gekozen;
 • het bijhouden van de juiste juridische of zakelijke dossiers;
 • waardoor we klantonderzoek kunnen doen en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen;
 • het valideren van de informatie die u ons verstrekt;
 • het verifiëren van uw identiteit in verband met door u ingediende privacyverzoeken;
 • om onze rechten, eigendommen of veiligheid, onze gebruikers en werknemers, of derden te beschermen (incl. Adverteerders of Partners);
 • de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven; en
 • indien u namens uw bedrijf of werkgever een business-to-business relatie met ons aangaat, gebruiken wij, naast het bovenstaande, uw Persoonsgegevens ook om onze relatie met u en uw werkgever te administreren en te beheren (zoals het bijhouden van gegevens, betalingen, communicatie met u, het bijhouden van resultaten en het controleren van uw geschiktheid).

Wij kunnen een meer specifiek aanvullend doel vermelden wanneer wij uw Persoonsgegevens verzamelen.

(ii) Bekendmaking van uw Persoonsgegevens aan Adverteerders of Partners

 • Wij maken uw Persoonsgegevens (inclusief informatie die u ons geeft en informatie over de aanbieding aan de partner) bekend aan Partners wanneer u op de website van de Partner Aanbiedingen raadpleegt, onder meer door te swipen of te klikken op Aanbiedingen;
 • Wij maken uw Persoonsgegevens bekend (inclusief e-mailadres en segmentatiegegevens (bijv. geslacht, leeftijd/geboortedatum, postcode, titel, telefoonnummer en door derden verstrekte gegevens), zelfs wanneer deze informatie niet direct op het scherm wordt weergegeven), aan met name genoemde Adverteerders als u aangeeft dat u hun Aanbiedingen wilt accepteren (onder meer door te swipen of te klikken). Bijvoorbeeld:
Waar u zich voor aanmeldt
Een Aanbieding die omvat:
Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens delen:
Het ontvangen van informatie van een Adverteerder via e-mail of op een andere manier deelnemen aan hun CRMUw e-mail en naam, geslacht, staat, land, postcode of andere locatiegegevens, leeftijd of geboortedatum, en uw apparaat, browserinformatie en transactiegegevens indien relevant voor het Aanbod dat u hebt aanvaard (zoals de datum of locatie van een evenement)
Gebeld worden door een AdverteerderUw telefoonnummer, e-mail en naam, geslacht, staat, postcode of andere locatiegegevens, leeftijd of geboortedatum, en uw apparaat, browserinformatie en transactiegegevens indien relevant voor het Aanbod dat u hebt aanvaard (zoals de datum of locatie van een evenement)
Het bezoeken van de website van een AdverteerderUw e-mail en naam, geslacht, staat, land, postcode of andere locatiegegevens, of leeftijd, maar alleen om een online formulier voor uw gemak vooraf in te vullen.
Het aanmelden voor een agenda-uitnodiging of het downloaden van een appGepseudonimiseerde details over u zoals gehashte e-mail voor tracking, attributie en aangepaste doelgroepdoeleinden
Andere AanbiedingstypesInformatie die in overeenstemming is met de aard van de Aanbieding die wordt gedaan, van soortgelijke aard als de hierboven vermelde gegevens

Elektronische Communicatie - Wanneer een Partner of Adverteerder een Aanbieding heeft gedaan, en u aangeeft deze te willen accepteren (onder meer door te swipen en te klikken), maken wij uw Persoonsgegevens bekend aan de Partner of Adverteerder (voor zover van toepassing) zodat de door hen aangeboden Aanbiedingen door hen kunnen worden uitgevoerd, en zodat zij u verdere informatie in verband met deze Aanbiedingen kunnen verstrekken via het toepasselijke of geschikte medium (waaronder e-mail, SMS, of door met u te communiceren op het opgegeven of bevestigde telefoonnummer (waaronder eventueel een automatisch kiessysteem of een vooraf opgenomen bericht)). Die informatie wordt aan die partij verstrekt met het oog op de uitvoering van de Aanbieding, of een ander doel dat uitdrukkelijk werd bekendgemaakt op het ogenblik van de verzameling, en uw informatie zal door die partij worden behandeld in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

(iii) Verdere bekendmaking van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bovendien als volgt bekend maken:

 • aan derde partij agenten en verwerkers, zoals onze technologieleveranciers, CRM en data management platforms, data transmissie bedrijven, e-mail service providers, data validatie service providers, authenticatie service providers, data verrijking providers, online marketing en segmentatie providers; en advertentie targeting bedrijven, voor zover van toepassing, voornamelijk gevestigd in de VS, voor verwerking door derden;
 • aan Adverteerders of Partners als u hebt deelgenomen aan een wedstrijd of promotie gesponsord door Rokt via hun website;
 • aan ieder lid van de Rokt Group, dat wil zeggen dochterondernemingen van moedermaatschappij Rokt Pte Ltd, en hun respectieve professionele adviseurs, directeuren, werknemers, aannemers en personeel;
 • zoals vereist door een wet, dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere afdwingbare juridische procedure (inclusief wetten buiten uw land van verblijf);
 • indien nodig om fraude, veiligheid of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • als dit voor ons noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te vestigen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen; of
 • als onderdeel van of in afwachting van een bedrijfsverkoop, fusie, consolidatie, investering, controlewijziging, overdracht van belangrijke bedrijfsactiva, reorganisatie, liquidatie of soortgelijke zakelijke transactie of bedrijfsgebeurtenis;
 • en voor andere doeleinden die in overeenstemming zijn met de manier waarop wij u in dit Privacybeleid of op het moment dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen, hebben meegedeeld dat wij uw Persoonsgegevens zullen gebruiken; en onderworpen aan passende maatregelen inzake vertrouwelijkheid en veiligheid.

Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens aan ontvangers 'in het buitenland'

Rokt verwerkt Persoonsgegevens in meerdere landen, op streng beveiligde servers, mogelijk buiten het land waar u woont, met onze primaire servers in de VS. Voordat wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan een buitenlandse ontvanger, nemen wij de in de omstandigheden noodzakelijke en redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de buitenlandse ontvanger de privacywetgeving met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet overtreedt.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan Adverteerders en andere derde verwerkers, is het waarschijnlijk (maar niet zeker) dat de Adverteerders of derde verwerker gevestigd zijn in een van de markten waarin wij actief zijn of een aanwezigheid hebben - namelijk de Verenigde Staten, Australië, Singapore, Japan, de EU, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en alle andere landen waarin wij actief zijn zoals bekendgemaakt op https://rokt.com/about-us en https://rokt.com/rokt-subprocessors.

Rokt maakt Persoonsgegevens van personen gevestigd in de Europese Economische Ruimte bekend aan: (i) leveranciers; (ii) andere leden van de Rokt Group; en (iii) Adverteerders en Partners van Rokt buiten de Europese Economische Ruimte. Dergelijke overdrachten kunnen worden verricht: (a) aan een derde land of grondgebied dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt; (b) aan ontvangers die over passende veiligheidsmaatregelen beschikken, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of door een bevoegde toezichthoudende autoriteit goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften; of c) wanneer een overdracht naar een derde land sporadisch en noodzakelijk is in verband met een overeenkomst tussen ons of in uw belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Om de overdracht van Persoonsgegevens van EU-ingezetenen buiten de EU te waarborgen, maakt Rokt zowel (i) met leveranciers als (ii) binnen de Rokt Group informatie over EU-ingezetenen bekend op basis van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 47 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarborgen inzake informatiebeveiliging

De veiligheid van uw Persoonsgegevens is voor ons een prioriteit, vooral wanneer uw persoonsgegevens naar het buitenland wordt gestuurd.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (waaronder fysieke en elektronische beveiliging) om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking. De maatregelen die wij gebruiken, zijn ontworpen om een geschikt beveiligingsniveau te bieden met betrekking tot het risico van verwerking van uw Persoonsgegevens. Geen enkele methode van online overdracht of opslag van informatie is echter 100% veilig, en wij kunnen niet garanderen dat uw Persoonsgegevens altijd veilig zullen zijn, welke maatregelen wij ook treffen. Specifieke maatregelen die wij gebruiken omvatten:

 • waar mogelijk de toegang tot Persoonsgegevens beperken;
 • met behulp van encryptie volgens de industrienormen om gegevens tijdens het transport en in rust te beschermen;
 • het bouwen en onderhouden van een beveiligd (privaat) netwerk zonder directe toegang tussen het internet en de systemen die uw gegevens verwerken;
 • het gebruik van pseudonimiseringstechnieken zoals het hashen van e-mailadressen of apparaat-ID's die wij aan u koppelen om de risico's bij de verwerking van die gegevens te beperken;
 • regelmatige scans en penetratietesten van onze applicaties en netwerken om mogelijke kwetsbaarheden op te sporen (en aan te pakken);
 • gelijkwaardige veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen eisen van derden met wie wij zaken doen.

Bewaring van gegevens

Rokt stelt in overleg met hun Partners en Adverteerders de bewaartermijn vast voor de Persoonsgegevens die zij over u aan ons hebben verstrekt, mits u de wettelijke rechten als betrokkene uitoefent, en voorts onder voorbehoud van een eventueel vereiste dat wij de gegevens zo lang bewaren als nodig is om wettelijke rechten of lopende legitieme zakelijke belangen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bijvoorbeeld om te bewijzen dat u zich heeft aangemeld voor een bepaalde Aanbieding of elektronische communicatie). Deze periodes verschillen per markt in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Raadpleeg het gedeelte 'Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens' hieronder voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Met betrekking tot andere categorieën van Persoonsgegevens en Persoonsgegevens verzameld op websites die eigendom zijn van Rokt, indien Rokt geen lopende legitieme zakelijke noodzaak heeft om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om de informatie te vernietigen en/of ervoor zorgen dat de informatie geen idenititeit bevat of geanonimiseerd is of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Wij baseren ons op de volgende criteria om de juiste bewaartermijnen te bepalen: (i) de noodzaak van de Persoonsgegevens om onze diensten aan Partners en Adverteerders te verlenen; (ii) de soorten en de gevoeligheid van de verwerkte Persoonsgegevens; (iii) wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn, met inbegrip van wetten en voorschriften in verband met belastingen, werkgelegenheid, boekhouding en effecten; en (iv) of er een rechtsvordering tegen ons kan worden ingesteld, waarvoor de Persoonsgegevens relevant zouden zijn.

Rokt is niet verantwoordelijk voor hoe lang Partners en Adverteerders uw Persoonsgegevens kunnen bewaren. U dient de privacyverklaringen te raadplegen van de Partners en Adverteerders met wie u contact hebt om te bepalen hoe lang zij uw Persoonsgegevens mogen bewaren.

Hoe wij traceringstechnologieën gebruiken

Zoals veel bedrijven kunnen wij, wanneer wij online Aanbiedingen aan u tonen, een of meer blijvende "Traceringstechnologieën" gebruiken (zoals cookies, entity tags (eTags), pixels, web beacons/ GIF's, lokale opslag of andere identificatoren op uw apparaat en browserinstellingen) om u en uw apparaat te herkennen telkens wanneer wij Aanbiedingen aan u tonen. We passen ook statistische waarschijnlijkheden toe op datasets, die proberen gebruikers en apparaten te herkennen of er veronderstellingen over te maken (bijv, dat een gebruiker van meerdere apparaten dezelfde gebruiker is). Traceertechnologieën kunnen instellingen of configuraties op uw apparaat instellen of wijzigen. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente traceertechnologieën.

Wij gebruiken deze technologieën voor een aantal doeleinden om uw online ervaring te verbeteren, zoals voor het instellen van voorkeuren, aanbodselectie, analyse, conversieattributie en fraudebestrijding. Het weigeren van Traceertechnologieën betekent niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt wanneer u websites van Rokt bezoekt.

Meer informatie over ons gebruik van traceertechnologieën, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen om het gebruik van traceertechnologieën niet te aanvaarden, vindt u in ons Cookiesbeleid.

Wat dit Privacybeleid niet dekt

Wanneer Rokt informatie verstrekt aan een derde partij (zoals een Adverteerder of Partner, bijvoorbeeld in verband met een Aanbod), erkent u dat uw Persoonsgegevens door die derde partij zullen worden behandeld in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en niet in overeenstemming met het Privacybeleid van Rokt. U dient het eigen privacybeleid van onze Adverteerders en Partners te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik, bekendmaking, overdracht of opslag van uw Persoonsgegevens.

Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van organisaties die Rokt niet bezit of controleert, of op mensen die Rokt niet in dienst heeft of overziet, zelfs als Aanbiedingen, coupons of links naar hun websites binnen onze technologie verschijnen.

Als leverancier van marketingtechnologie onderschrijft Rokt geen specifieke Partners of Adverteerders, noch neemt het enige verantwoordelijkheid voor het sluiten of afronden van aanbiedingen namens hen. Rokt geeft u de mogelijkheid om informatie te ontvangen over Aanbiedingen waarvan u bepaalt dat ze voor u interessant zijn - zonder rekening te houden met uw specifieke persoonlijke omstandigheden.

Uw privacyrechten

Voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving waar u zich bevindt, kunt u een aantal rechten hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, waaronder sommige of alle van de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot, of kopieën van, uw Persoonsgegevens die wij over u verwerken of beheren of hebben verzameld of gedeeld, samen met informatie over de aard, verwerking en openbaarmaking van die Persoonsgegevens (zoals (i) de categorieën van Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld (met inbegrip van gevoelige Persoonsgegevens); (ii) de categorieën van bronnen waaruit wij Persoonsgegevens over u hebben verzameld; (iii) het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw Persoonsgegevens; (iv) de categorieën Persoonsgegevens over u die wij hebben verkocht of bekendgemaakt en de categorieën derden aan wie de Persoonsgegevens zijn verkocht of bekendgemaakt; en (v) informatie over de logica van de door ons gebruikte geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (indien van toepassing), alsmede een beschrijving van het waarschijnlijke resultaat van het proces met betrekking tot u);
 • het recht om rectificatie te vragen van eventuele onjuistheden in uw Persoonsgegevens die wij verwerken of beheren;
 • het recht te verzoeken, op legitieme gronden:
  • uw Persoonsgegevens te verwijderen die wij verwerken of beheren; of
  • de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken die wij verwerken of beheren;
  • het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons of namens ons;
 • het recht om beschikbare informatie te vragen over de bron van de Persoonsgegevens indien deze niet van u afkomstig zijn;
 • wanneer wij ons bezighouden met profilering of geautomatiseerde besluitvorming zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, kunt u verzoeken om af te zien van dergelijke profilering of geautomatiseerde besluitvorming;
 • het recht om te verzoeken dat wij ons gebruik en het delen van uw gevoelige Persoonsgegevens alleen beperken tot de doeleinden die zijn beschreven in de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld het leveren van onze goederen en diensten waar u om heeft gevraagd, het handhaven van de kwaliteit van onze diensten, of het beschermen van onze platforms tegen illegale activiteiten);
 • waar wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken (bv. voor het verzenden van direct marketing via e-mail), het recht om die toestemming in te trekken - zie hieronder bij ‘Hoe kan ik toestemming intrekken/uitschrijven?
 • wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw legitieme belangen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens - zie hieronder bij ‘Hoe kan ik me afmelden?
 • het recht om af te zien van de "verkoop" van uw Persoonsgegevens en het "delen" van uw Persoonsgegevens voor cross-context gedragsreclame - wij staan derden toe om hun eigen cookies op sites in eigendom van Rokt te plaatsen, waarvan sommige kunnen worden beschouwd als een "verkoop" of "delen" van uw Persoonsgegevens onder lokale wetgeving. Als u zich wilt afmelden voor dergelijke op cookies gebaseerde verkoop en het delen van uw Persoonsgegevens op websites die eigendom zijn van Rokt, kunt u op de link "Mijn Persoonsgegevens niet verkopen of delen" in de voettekst hieronder klikken om uw cookievoorkeuren bij te werken en Targeting-cookies uit te schakelen. Uw cookie-selecties zijn specifiek voor het apparaat, de website en de browser die u gebruikt. Uw selecties worden gewist wanneer u uw cookies of de cache van uw browser wist.
 • het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons of namens ons.

Non-discriminatie en toepasselijkheid van deze rechten

Andere gebruikers kunnen soortgelijke rechten hebben op grond van de plaatselijke wetgeving. In dat geval zullen wij in overeenstemming met die wetten handelen. U wordt niet gediscrimineerd wegens de uitoefening van uw privacyrechten. Wij kunnen bepaalde verzoeken weigeren of slechts gedeeltelijk inwilligen op basis van onze wettelijke rechten en verplichtingen. Zoals eerder opgemerkt, als u een werknemer of contractant bent, of als u een sollicitant bent, zullen uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens die in die contexten worden verzameld, worden beschreven in een afzonderlijke privacyverklaring die wij u waar en wanneer nodig verstrekken.

Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen (ook via een gemachtigde)

Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling van dit Privacybeleid, of over onze verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u het formulier Privacy Request Webform invullen of stuur een e-mail naar privacy@rokt.com. Om u af te melden voor het verkopen en delen van uw Persoonsgegevens op basis van cookies voor cross-context gedragsreclame op de websites van Rokt, klikt u op de link "Mijn Persoonsgegevens niet verkopen of delen" onderaan deze pagina. U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen, volgens dezelfde methoden als hier beschreven. Wanneer u het verzoek indient, moet u er echter voor zorgen dat de gemachtigde zichzelf identificeert als uw gemachtigde.

Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw verzoek en om een verdere herziening wilt verzoeken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@rokt.com met als onderwerp " Verzoek beroep Persoonsgegevens ".

Controle en beveiliging

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens op uw verzoeken in te gaan. De verificatiestappen variëren afhankelijk van de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aard van uw verzoek. Als veiligheidsmaatregel, om ervoor te zorgen dat wij u correct kunnen identificeren, worden dergelijke verzoeken alleen in behandeling genomen met betrekking tot, en bevestigd door middel van een antwoordmail naar, het specifieke e-mailadres van waaruit het verzoek is gedaan. Wij zullen verzoeken weigeren met betrekking tot e-mailadressen waartoe een gebruiker geen toegang heeft. Verzoeken van gebruikers zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord, maar niet later dan een maand nadat zij zijn ingediend of een andere termijn die op grond van de toepasselijke privacywetgeving vereist is.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken / me afmelden voor marketingcommunicatie?

Intrekken van toestemming van Rokt voor direct marketing communicatie / uitschrijven

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor specifieke doeleinden, zoals het verzenden van direct marketing per e-mail, biedt Rokt u de mogelijkheid deze toestemming in te trekken zodat Rokt de Persoonsgegevens voor dat doel kan verwerken. Er zijn geen nadelige gevolgen verbonden aan het intrekken van uw toestemming.

Om uit te schrijven van:

 • enige specifieke elektronische correspondentie van Rokt, gebruik de " uitschrijven" link in e-mails die wij u sturen of antwoord "STOP" op elk SMS bericht dat u ontvangt;
 • alle toekomstige e-mailcorrespondentie van Rokt, stuur dan een e-mail naar privacy@rokt.com met als onderwerp "Toestemming intrekken" en wij zullen u uitschrijven van alle communicatie die wij u sturen.

Opmerking: als u uw toestemming intrekt, bewaren wij een kopie van uw e-mailadres in ons bestand om te registreren dat u uw toestemming hebt ingetrokken, en bewaren wij alle informatie die niet op basis van toestemming is verstrekt, en alle informatie voor zover dit nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Zelfs als u zich afmeldt, sturen we u nog steeds niet-marketing e-mails, zoals e-mails over recente transacties of updates van onze wettelijke voorwaarden.

Toestemming intrekken van Rokt's Adverteerders en Partners voor direct marketing communicatie / uitschrijven

Om de toestemming van onze Adverteerder en Partners in te trekken, om uw rechten als betrokkene uit te oefenen of om anderszins toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens die door hen worden bewaard, of deze bij te werken of te verwijderen, dient u rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Waar Rokt Adverteerders en Partners geïntegreerd zijn met de Rokt afmeldingsspiegelservice, zult u, wanneer u zich wilt afmelden voor verdere e-mailcorrespondentie van Rokt, de optie krijgen om u tegelijkertijd ook af te melden voor de communicatie van de betreffende Rokt Partner of Adverteerder. Dit kan alleen worden gedaan door de afmeldingslink te volgen in de e-mails die wij u sturen.

Anders, als u zich wilt afmelden voor verdere elektronische correspondentie van een Rokt Partner of Adverteerder, moet u een verzoek indienen bij deze organisaties rechtstreeks via de afmeldingsfaciliteit die door hen wordt verstrekt, of anders zoals beschreven in hun communicatie naar u, of zoals uiteengezet in hun privacybeleid.

Is uitschrijven hetzelfde als afmelden?

Nee. Uitschrijven/intrekken van toestemming betekent dat wij u in de toekomst geen elektronische berichten meer zullen sturen, tenzij u zich opnieuw aanmeldt voor volgende Aanbiedingen. Als u echter in de toekomst geen Aanbiedingen van derden op Rokt-websites wilt zien, moet u zich afmelden. Het volgende deel behandelt het afmelden.

Hoe kan ik me afmelden voor Aanbiedingen?

Afmelden van Aanbiedingen van Adverteerders

Rokt biedt u de mogelijkheid om u af te melden voor alle toekomstige aanbiedingen van adverteerders van derden op Rokt-websites (zodat u in de toekomst geen gerichte Aanbiedingen van derden meer ziet).

Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@rokt.com met als onderwerp "Afmelden". Let op: wij bewaren een kopie van uw e-mailadres in ons bestand om vast te leggen dat u zich heeft afgemeld. Als u een ander e-mailadres gebruikt bij een Rokt Partner, dan moet u zich mogelijk afmelden voor meerdere e-mailadressen om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen gerichte Aanbiedingen van derden te zien krijgt.

Ook als u zich afmeldt, moet u zich rechtstreeks afmelden voor de mailinglijsten van onze Partners of Adverteerders als u geen elektronische berichten van hen meer wilt ontvangen.

Afmelden van Aanbiedingen van Partners

Zelfs als u zich afmeldt, ziet u nog steeds aanbiedingen van Partners die op de website van de Partner staan. U kunt zich niet afmelden voor het zien van eerste partij Partneraanbiedingen.

Aanvullende privacyverklaringen voor inwoners van Californië

In het kader van de Californische privacywetgeving, als u een inwoner bent van Californië, gelieve rekening te houden met de volgende aanvullende openbaarmakingen over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, verwerkt, gebruikt, bekendgemaakt of bewaard door Rokt.

Afhankelijk van de aard van uw interacties met Rokt, kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de zakelijke en commerciële doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven: identificatoren en persoonsgegevenscategorieën die zijn opgesomd in het. Burgerlijk Wetboek § 1798.80(e) van Californië (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum); kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving (bijv. geslacht en leeftijd); commerciële informatie (bijvoorbeeld uw interacties met Aanbiedingen, wat u koopt van Adverteerders of Partners, welke Rokt-diensten u interesseren of koopt namens uw bedrijf of werkgever, en welke delen van de websites van Rokt u bezoekt); informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten (bijvoorbeeld uw surfactiviteit op Rokt-websites, of uw interacties met onze online inhoud en e-mails die wij u sturen); geolocatie gegevens (dwz., uw algemene locatie op basis van uw IP-adres of postcode); professionele informatie (bijvoorbeeld uw functietitel en zakelijke contactgegevens); en gevoelige informatie (uw inloggegevens om toegang te krijgen tot uw Rokt-account); en verstoringen.

Afhankelijk van de aard van uw interacties met Rokt, kunnen we de hierboven beschreven categorieën van Persoonsgegevens gebruiken voor sommige of alle van de zakelijke en commerciële doeleinden beschreven in het Gebruik en bekendmaking van uw Persoonsgegevens gedeelte hierboven.

Wij kunnen de hierboven beschreven categorieën van Persoonsgegevens verzamelen uit de volgende categorieën van bronnen, zoals meer volledig beschreven in bovenstaande rubriek Soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen, wanneer, waarom en van wie: Direct van u; automatisch van uw apparaten; van onze serviceaanbieders; van Adverteerders en Partners; van sociale media websites; van externe gegevensverstrekkers (bv. gegevensvalidatiediensten; aanbieders van authenticatiediensten en aanbieders van gegevensverrijking); van online marketing en segmentatie aanbieders en ad-targeting bedrijven; en van onze dochterondernemingen in de Rokt Group.

Afhankelijk van de aard van uw interacties met Rokt, kunnen we elk van de voorgaande categorieën van Persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde bedrijven in de Rokt Group; onze dienstverleners (bijv. onze technologieleveranciers, CRM- en gegevensbeheerplatforms, gegevensoverdrachtbedrijven, e-maildienstverleners, gegevensvalidatiedienstverleners, authenticatiedienstverleners, gegevensverrijkers en professionele adviseurs voor fiscale, juridische of soortgelijke doeleinden); aanbieders van online marketing en segmentatie; ad-targeting bedrijven; Adverteerders of Partners; met entiteiten voor wettelijke nalevingsdoeleinden; indien nodig om ons bedrijf te beschermen tegen frauduleuze of illegale activiteiten of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; en met potentiële kopers van delen van ons bedrijf. Zie de rubriek Gebruik en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens hierboven voor meer details.

Wij kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens "verkopen" of "delen" (zoals die termen worden gedefinieerd onder de Californische privacywetgeving): identificatoren; persoonsgegevenscategorieën die zijn opgesomd in het Burgerlijk Wetboek § 1798.80(e) van Californië; commerciële informatie; Internet of andere elektronische netwerkactiviteiten; geolocatie gegevens; en verstoringen. Wij verkopen en delen deze Persoonsgegevens met adverteerders, reclamenetwerken en sociale netwerken. Wij verkopen of delen niet bewust Persoonsgegevens van consumenten jonger dan 16 jaar.

Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige Persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die welke zijn gespecificeerd in de toepasselijke Californische privacyregelgeving.

Privacy van kinderen

Rokt staat niet toe dat advertenties worden gericht op personen jonger dan 16 jaar. Rokt verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van of over kinderen jonger dan 13 jaar. Indien wij vernemen dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij deze gegevens uit onze systemen verwijderen. Rokt moedigt ouders en voogden aan om de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Klachten

Rokt neemt klachten over privacy zeer serieus. Als u een probleem of klacht indient, zullen wij trachten deze uitvoerig te behandelen en tot een resultaat te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Als u vragen hebt over een element van dit Privacybeleid, of klachten over privacy, neem dan contact op met het privacyteam via privacy@rokt.com.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Rokt kan dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken. Als we dat doen, zullen we alle wijzigingen van het Privacybeleid op onze website plaatsen, die u te allen tijde kunt bekijken. Dit Privacybeleid zal u ook worden gepresenteerd wanneer u Aanbiedingen op Rokt-websites te zien krijgt. Als u na een wijziging gebruik blijft maken van dergelijke diensten, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen in ons Privacybeleid.

Wie te contacteren over dit beleid

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Rokt is te bereiken via dpo@rokt.com.

Rokt Pte Ltd is de moedermaatschappij van de Rokt Group, met dochterondernemingen in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten. Voor een lijst van onze kantoren en contactgegevens, ga naar https://rokt.com/about-us/.

Lionheart Squared (Europa) Ltd., met kantoren te 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin, D02 EK84 Ierland is aangewezen als vertegenwoordiger binnen de Europese Unie voor Rokt Pte Ltd en alle andere leden van de Rokt Group die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Lionheart Squared (Europe) Ltd. wordt, naast andere leden van de Rokt Group, door toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen aangesproken op alle kwesties in verband met de verwerking met het oog op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679). Verder is de Britse vertegenwoordiger van Rokt Rokt (UK) Limited, gevestigd te Aviation House 125 Kingsway, Londen WC2B 6NH Verenigd Koninkrijk.

Versie: Januari 2023