Rokt privacystatement

Voor onze AVG-pagina klikt u  hier.

Bekijk het privacystatement in:  

Spanish | German | French | Dutch | Japanese | Swedish | Norwegian | Finnish | Danish

 

Bijgewerkt op 28 mei 2019 (toegang tot het privacybeleidsarchief hier)

 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het privacybeleid per 28 mei 2019:

 • te weten dat Rokt gebruik maakt van een collectieve regeling in de sectie onder de kop ‘Verder delen van uw persoonlijke informatie met derden.’

  In deze privacyverklaring (“privacystatement” of “statement”) wordt uitgelegd hoe Rokt® en zijn bedrijfseenheden (“Rokt“, “ons“, “onze“, en “wij”) omgaan met uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”). Dit statement informeert u onder meer over de redenen waarom en de grondslagen waarop Rokt uw persoonsgegevens kan verwerken en welke rechten u (“betrokkene”) heeft. Wij streven u middels deze verklaring op een transparante, begrijpelijke, eenvoudige en toegankelijke wijze te informeren over de verwerking van uw gegevens door ons. Gelieve deze verklaring daarom door te lezen alvorens u gebruik maakt van onze diensten.

   

  Wanneer is dit statement van toepassing?

  Dit privacystatement is van toepassing op alle gebruikers van:

  • Rokt-toepassingen via rokt.com;
  • andere Rokt-websites zoals Tomorro.com (“websites in eigendom van Rokt”);
  • Rokt-technologie die geïntegreerd is in websites, apps of mobiele toepassingen van partners (“partner-websites”).

   

  Het privacystatement van Rokt is echter niet van toepassing als Rokt uw persoonsgegevens enkel namens partners verwerkt, bijvoorbeeld om zo de betreffende partners in staat te stellen zijn eigen aanbiedingen te leveren en niet die van andere merken. Indien u wilt inzien hoe deze partners uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u het privacystatement van de betreffende partner raadplegen. Voor meer informatie over de toepasselijkheid van dit statement, zie de paragraaf “Zaken die niet worden gedekt door dit statement”.

   

  Dit Statement vervangt de meest recente versie van ons vorige privacystatement en is daarmee van toepassing op al onze diensten voor gebruikers en betrokkenen. Wij adviseren u dan ook deze gewijzigde versie, samen met het Rokt-cookiebeleid, nogmaals door te lezen. Rokt behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

  Wat is Rokt? Wat doet Rokt?

  Rokt is een transactie-marketingbedrijf. Tijdens, maar ook na een door u gemaakte transactie bieden wij aanbiedingen aan bij partner-websites (“partners”). Daardoor ontvangt u vervolgens niet alleen aanbiedingen maar ook prijsvragen, promoties, kortingsbonnen, kortingen, uitnodigingen voor het downloaden van apps, uitnodigingen voor aanmeldingen voor kalenders, uitnodigingen voor enquêtes en loterijen (gezamenlijk “aanbiedingen”). Daarnaast kunt u daardoor ook interactie hebben met andere marketingdiensten, van merken van derde partijen (“merken”), die worden weergegeven op alle partner-websites van Rokt. U kunt ervoor kiezen zich aan te melden om communicatie omtrent zulke aanbiedingen te ontvangen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of sms, van merken of partners, en van Rokt.

  Onze belofte ten behoeve van uw privacy

  Rokt neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit geldt voor alle gegevens die aan ons zijn toevertrouwd door partners, door andere merken of door uzelf. Wij begrijpen dat u onze diensten alleen zult gebruiken als u erop kunt vertrouwen dat wij uw persoonlijke informatie beschermen en correct gebruiken. Meer informatie over hoe we uw gegevens beveiligen, vindt u onder ‘Informatiebeveiliging’.

   

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonlijke informatie (hierna: “persoonsgegevens”) zijn gegevens over u die:

   

  (i) gebruikt kunnen worden om u te identificeren, contact met u op te nemen, of tot u te herleiden;

  (ii) gecombineerd kunnen worden met andere informatie die aan u gekoppeld is;

  (iii) gedefinieerd is als persoonsgegeven onder de van toepassing zijnde wet- of regelgeving m.b.t. het verzamelen, gebruiken, opslaan of bekendmaken van informatie over u. Hieronder valt bijvoorbeeld contactinformatie (zoals e-mailadres, telefoonnummer), online informatie (bijv. IP-adressen, apparaat-identifiers) en andere gegevens die individueel of in combinatie met andere gegevens gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren (zoals geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, postcode).

   

  Soort informatie dat wij verzamelen, waarom, wanneer en van wie (de grondslag)?

  Wij verzamelen en verwerken een aantal categorieën persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Rokt, diens partners en merken:

   

  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als u meedoet aan of zich aanmeldt voor aanbiedingen op Rokt-sites.
  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze verschillende klantcontactkanalen;
  • Persoonsgegevens over u die aan ons wordt verstrekt door merken en partners (als onderdeel van onze diensten aan hen), zoals informatie m.b.t. uw identiteit (zoals e-mailadres, geslacht, leeftijd/geboortedatum, postcode, titel, telefoonnummer), transactiegegevens of conversiegegevens (zoals wat u heeft gekocht, wanneer en via welke methode);
  • Gebruiksgegevens over uw interactie met aanbiedingen, of communicatie die namens Rokt, merken of partners wordt verstuurd, waaronder:
   • informatie m.b.t. uw aanbiedingsinteractie, zoals doorklikpercentages van de aanbieding en weergavegegevens.
   • apparaatinformatie en websiteanalyse-informatie ontvangen van uw apparaat/webbrowser, zoals apparaatprofiel, IP-adres, browsertype/-versie, taalvoorkeuren, bezoektijdstippen, verwijzende websiteadres, uw algemene geografische gegevens gebaseerd op uw IP-adres;
  • informatie die wij ontvangen met cookies, eTags/cachebrowsers, pixels, webbeacons/GIF’s, lokale opslag of andere identificeerders of andere trackingtechnologieën op Rokt-sites en in e-mailberichten die we u sturen, waardoor wij inzicht hebben in de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt, of een e-mail wordt geopend, transactie-informatie en andere acties m.b.t. onze diensten en technologie;
  • informatie over u die wij kunnen ontvangen van bronnen en platformen van derden (waaronder diensten m.b.t. gegevensvalidatie, service providers voor authenticatie (waaronder kalenderdiensten), providers voor gegevensverrijking, sociale netwerk-sites, online marketing- en segmentatieproviders en ad-targetingbedrijven) om de informatie aan te vullen die wij via partners, merken en direct via u verzamelen. Als u bijvoorbeeld meedoet aan loterijen, een prijsvraag of gebruik maakt van een aanbieding met uw e-mailadres, verifiëren wij met een validatiedienst of het e-mailadres bestaat, om te zorgen voor geldige registratie-informatie en om frauduleuze aanmeldingen te voorkomen. In andere gevallen kunnen wij gebruik maken van providers voor leeftijdverificatie, om ervoor te zorgen dat aanbiedingen geschikt zijn voor een bepaald persoon met een leeftijd onder of boven die van de meerderheid, of de leeftijd van digitale toestemming.

   

  Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze partners en merken, kan het voorkomen dat de wetgeving afzonderlijke toestemming vereist voor de toepassing van onze technologie (zoals in het geval van cookies of andere trackingtechnologie die wij gebruiken voor toegang tot apparaten van eindgebruikers of technologie die uw locatie of geografische positie identificeert). Uw toestemming kan worden verkregen door ons of namens ons door partners en merken.

   

  Onze gerechtvaardigde zakelijke belangen waar hierboven aan wordt gerefereerd, worden zorgvuldig afgewogen tegen de rechten en vrijheden van u (als betrokkene) en uw redelijke verwachtingen. Tot deze gerechtvaardigde belangen behoren:

   

  (i) het leveren en gebruiken van software voor websitevoorkeursbeheer en analysediensten, waardoor wordt gewaarborgd dat klanten kunnen beschikken over een optimale website, door ervoor te zorgen dat de inhoud relevant, aantrekkelijk en gepersonaliseerd is voor elke gebruiker die de inhoud van Rokt-sites bekijkt (bijv. ‘als u zojuist dit product hebt gekocht, zou u zich ook kunnen interesseren voor…’) of in overeenstemming met het gespecificeerde gebruikerspad of padparameter van partners;

  (ii) het leveren en gebruiken van tools voor websitebeheer van merken om merkbeveiliging te bevorderen voor gebruikers en beheerders van websites;

  (iii) het waarborgen van websitebeveiliging door ervoor te zorgen dat aanbiedingen die aan gebruikers worden gepresenteerd passen bij de leeftijd en alleen worden gepresenteerd aan het beoogde publiek (bijv. niet aan kinderen);

  (iv) het leveren en gebruiken van website-analyse- en conversietrackingtools om de transactie-attributen te beoordelen, zodat toekomstige marketingcampagnes en marketingstrategie geoptimaliseerd kunnen worden;

  (v) het leveren van beheersoftwarediensten voor klanten en e-mail, waardoor klanten zich eenvoudig kunnen aan- of afmelden voor aanbiedingen die bij hun interesses passen of die ze als waardevol beschouwen;

  (vi) toestaan dat beheerders van websites de daadwerkelijke kosten voor het leveren van websitediensten aan gebruikers kunnen terugverdienen;

  (vii) valideren van gebruikers om de juistheid van klantgegevens te controleren en om frauduleuze aanmeldingen te verlagen;

  (viii) creëren en behouden van bewijsgegevens om het leveren van inhoud voor direct marketing te valideren;

  (ix) gebruiken van beperkte gegevenssets voor databeperkingsdoeleinden om verder ongewild verwerken te voorkomen voor gebruikers die (a) bezwaar hebben aangetekend tegen direct marketing of (b) gebruik hebben gemaakt van hun recht om gegevens te laten wissen (m.b.t. persoonlijke informatie die door hen is verstrekt), indien van toepassing.

   

  U heeft overigens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerkingen op bovenstaande basis. Hierover kunt u meer informatie vinden onder ‘Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie’.

   

  Let op: om u een consistentere en meer gepersonaliseerde interactie met Rokt aan te bieden, kan informatie die wordt verzameld via een Rokt-dienst ook worden gecombineerd met informatie die is verkregen via andere Rokt-diensten.

   

  Gebruik en verstrekken van uw persoonlijke informatie

  Met de technologie van Rokt kunnen wij aanbiedingen van partners en merken op Rokt-sites weergeven, en u de mogelijkheid geven om u aan te melden voor het ontvangen van communicatie omtrent dergelijke aanbiedingen. De volgende subparagrafen beschrijven hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt door Rokt (d.w.z. voor welk doeleinden), alsmede de basis waarop wij informatie bekendmaken aan partners en merken en andere verwerkende derde partijen.

   

  (i) Gebruik van persoonlijke informatie door Rokt

  Wij gebruiken uw persoonlijke informatie o.a. voor de volgende doeleinden:

   

  • leveren, behouden, beschermen en verbeteren van onze technologie, producten en diensten,
  • bewaken van de efficiëntie van onze diensten;
  • selecteren, weergeven en leveren van aanbiedingen aan u die gericht, aangepast en gepersonaliseerd zijn m.b.t. uw interesses, attributen, voorkeuren en ervaringen;
  • voorspellen welke aanbiedingen relevant en aantrekkelijk zijn voor mensen zoals u, gebaseerd op de over u bekende karakteristieken;
  • bekendmaken van de informatie aan partners en, indien van toepassing, merken, zoals beschreven in onderstaande subparagraaf (iii);
  • gebruiksgemak verhogen van onze diensten, door het noodzakelijke herhaaldelijk invoeren van uw informatie te laten vervallen;
  • aanbiedentargeting en gegevensonderdrukking, waaronder display retargeting;
  • verzenden van bevestigingsberichten, berichten met verdere informatie en herinneringen voor aanbiedingen waar u zich voor hebt aangemeld, via het van toepassing zijnde of geschikte medium, waaronder e-mail, sms, of communicatie met u via het opgegeven of bevestigde telefoonnummer (dat kan een automatisch telefoonsysteem of vooraf ingesproken bericht zijn), namens ons en namens partners en merken;
  • bepalen waar u zich heeft aangemeld op rokt.com of Tomorro.com, of een mondelinge bevestiging heeft gegeven aan ons personeel, om u marketing- en promotiematerialen toe te sturen, waarvan u heeft aangegeven dat u deze wilt ontvangen;
  • beheren van, door Rokt gesponsorde, loterijen, trekkingen, prijsvragen of loterijen waaraan u deelneemt en contact opnemen met u als u wint, het online weergeven van uw gegevens, het bekendmaken van uw naam in betreffende kranten en het bekendmaken van gegevens van winnaars aan betreffende autoriteiten, indien dit wettelijk vereist is.
  • behouden van geschikte juridische of zakelijke documentatie;
  • uitvoering van klantenonderzoek waardoor wij nieuwe diensten kunnen ontwikkelen;
  • valideren van de door u verstrekte informatie;
  • voor het beschermen van onze rechten, eigendom of veiligheid, onze klanten en werknemers, of andere derde partijen (incl. merken of partners) en
  • het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

   

  Wij kunnen een specifiekere aanvullende doelstelling aangeven als wij uw persoonsgegevens verzamelen.

   

  (ii) Verstrekking van uw persoonsgegevens aan merken of partners

  Uw persoonsgegevens worden door Rokt ook gebruikt voor :

   

  • de verstrekking van uw persoonlijke informatie (waaronder informatie die u aan ons verstrekt en aanbiedingsgerelateerde informatie aan de partner) als u aanbiedingen activeert tijdens uw bezoek aan de site van de partner, waaronder swipen of aanklikken van aanbiedingen;
  • de verstrekking van uw persoonlijke informatie (waaronder e-mailadres en segmentatiegegevens (zoals geslacht, leeftijd/geboortedatum, titel, telefoonnummer en door derde partijen geleverde gegevens), zelfs waar deze informatie niet direct op het scherm wordt weergegeven), aan met naam genoemde merken als u aangeeft dat u hun aanbiedingen wilt ontvangen (o.a. door te swipen of aan te klikken). Bijvoorbeeld:
  Als u zich aanmeldt voor een aanbieding, die het volgende inhoudt: Kunnen wij de volgende persoonlijke informatie delen:
  Ontvangst van informatie van een merk via e-mail of aanmelding voor hun klantrelatiebeheer Uw e-mail en naam, geslacht, provincie, land, postcode of andere locatiegegevens, leeftijd of geboortedatum en uw apparaat-, browser- en transactie-informatie die relevant is voor de door u geaccepteerde aanbieding (zoal datum of locatie van een gebeurtenis).
  Telefoontje ontvangen van een merk Uw telefoonnummer, e-mail en naam, geslacht, provincie. postcode of andere locatiegegevens, leeftijd of geboortedatum en uw apparaat-, browser- en transactie-informatie die relevant is voor de door u geaccepteerde aanbieding (zoals datum of locatie van een gebeurtenis).
  Bezoeken van de website van een merk Uw e-mailadres en naam, geslacht, provincie, land, postcode of andere locatiegegevens, of leeftijd, maar alleen om een online formulier voor uw gemak vooraf in te vullen.
  Aanmelding voor een uitnodiging voor een kalender of de download van een app Gepseudonimiseerde gegevens van u zoals gehasht e-mailadres voor trackings-, toewijzings- en afgestemde publieksdoeleinden
  Andere soorten aanbiedingen Informatie die consistent is met de aard van de gepresenteerde aanbieding, qua aard identiek aan de bovenstaande gegevens.

  Elektronische communicatie – Als een partner of merk een aanbieding heeft, en u hebt aangegeven dat u hiervan gebruik wilt maken (door bijvoorbeeld te swipen en aan te klikken), maken wij uw persoonlijke informatie bekend aan de partner of het merk (indien van toepassing) zodat ze hun aanbiedingen kunnen uitvoeren en zodat ze verdere informatie aan u kunnen leveren die gerelateerd is aan zulke aanbiedingen via het van toepassing zijnde of geschikte medium (waaronder e-mail, sms of communicatie met u via het opgegeven of bevestigde telefoonnummer (dat kan een automatisch telefoonsysteem of vooraf ingesproken bericht zijn)). De informatie die geleverd is aan een dergelijke partij voor het vervullen van de aanbieding, of voor een ander doeleinde dat expliciet bekend is gemaakt op het moment van verzamelen, en uw informatie, wordt verwerkt door de betreffende partij in overeenstemming met diens eigen privacystatement.

   

  Let op: wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren, delen of verhandelen aan merken voor marketingdoeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan ons.

   

  (iii) Verdere verstrekking van uw persoonlijke informatie

  Wij kunnen aanvullend persoonlijke informatie over u verstrekken aan:

   

  • agenten en verwerkers van een derde partij, zoals onze technologie leveranciers, klantrelatiebeheer en gegevensbeheerplatformen, bedrijven voor gegevensoverdracht, service providers voor e-mail, service providers voor gegevensvalidatie, service providers voor authenticatie, gegevensverrijkingsproviders, online marketing- en segmentatieproviders, en bedrijven voor ad-targeting, indien van toepassing, die voornamelijk gevestigd zijn in de Verenigde Staten, voor verwerken door derde partijen;
  • aan merken of partners als u hebt meegedaan aan een loterij, trekkingen, prijsvraag of promotie die wordt gesponsord door Rokt via hun site;
  • onder een collectieve regeling, aan de leden van de Rokt Groep, waaronder dochtermaatschappijen van de moedermaatschappij Rokt Pte Ltd (met inbegrip van hun directeuren, werknemers en personeel);
   • de persoonsgegevens die onder een dergelijke collectieve regeling vallen en die kunnen worden gedeeld, omvatten alle soorten gegevens die hierboven staan beschreven onder de kop ‘Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, wanneer, waarom en van wie (onze basis voor de verwerking).’
   • de partijen die betrokken zijn bij deze collectieve regeling zijn de leden van de Rokt groep zoals hier weergegeven: https://rokt.com/about-us/#office-locations
   • het doel van het gebruik door de partijen die betrokken zijn bij deze collectieve regeling is het bereiken van de doelstellingen zoals beschreven onder de kop ‘Gebruiken en delen van uw persoonsgegevens met derden.’
   • De verantwoordelijke persoon voor de bescherming persoonsgegevens van Rokt ziet toe op de toepassing van de collectieve regeling. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke persoon via dpo@rokt.com.
  • zoals vereist door wetgeving, dagvaarding, gerechtelijk bevel of een ander afdwingbaar juridisch proces (waaronder wetten buiten het land waarin u gevestigd bent);
  • indien noodzakelijk voor het detecteren, voorkomen of het op een andere manier aanpakken van fraude-, en beveiligingskwesties of technische kwesties;
  • indien noodzakelijk voor ons om onze wettelijke rechten tot stand te brengen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims; of
  • als onderdeel van of in verwachting van een zakelijke verkoop, fusie, investering, wijziging van zeggenschap, overdracht van substantiële bedrijfsmiddelen, reorganisatie, faillissement of soortgelijke zakelijke transactie- of bedrijfsgebeurtenissen.
  • en voor andere doeleinden die consistent zijn met de manier waarop wij u hebben geïnformeerd dat wij u persoonlijke informatie zullen gebruiken in het kader van dit statement.

  Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan buitenlandse ontvangers

  Rokt verwerkt persoonlijke informatie in meerdere landen, op servers met een hoog beveiligingsniveau, die zich mogelijk buiten het land bevinden waar u bent gevestigd, waarbij onze hoofdservers zich in de Verenigde Staten bevinden. Voordat wij uw persoonsgegevens aan een buitenlandse ontvanger overhandigen, nemen wij noodzakelijke en redelijke maatregelen, om ervoor te zorgen dat de buitenlandse ontvanger m.b.t. uw persoonlijke informatie geen privacywetgeving overtreedt.

   

  Waar wij uw persoonlijke informatie overhandingen aan partners, merken en andere verwerkers van derde partijen, is het waarschijnlijk (maar niet gegarandeerd) dat het merk of de verwerker van de derde partij gevestigd is op een van de markten waarin wij actief of aanwezig zijn, namelijk de Verenigde Staten, Australië, Singapore, Japan, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en andere landen waar wij actief zijn, zoals aangegeven op https://rokt.com/about-us.

   

  Rokt verstrekt persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) bevinden aan:

   

  (i) leveranciers;

  (ii) andere leden van de Rokt-groep; en

  (iii) merken en partners die zich buiten de EER bevinden.

   

  Een dergelijke overdracht buiten de EER kan enkel worden gedaan aan:

   

  (a) ontvangers uit een derde land of territorium, waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze voor voldoende bescherming zorgt;

  (b) ontvangers die over geschikte bescherming beschikken, zoals standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of bindende zakelijke regels die zijn goedgekeurd door een competente toezichthoudende autoriteit; of

  (c) aan een derde land, indien de overdracht, incidenteel en noodzakelijk is m.b.t. een overeenkomst tussen ons, of in uw belang is, of bedoeld is voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Voor de beveiliging van overdracht van persoonlijke gegevens voor EU-burgers buiten de EU maakt Rokt informatie m.b.t EU-burgers bekend (i) aan leveranciers en (ii) binnen de Rokt-groep, op basis van EU-goedgekeurde standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd onder art. 47 AVG.

  Informatiebeveiliging

  De beveiliging van uw persoonlijke informatie heeft voor ons prioriteit, met name als uw persoonlijke informatie naar het buitenland wordt overdragen.

   

  Wij nemen geschikte technische en organisatorische maatregelen (waaronder fysieke en elektronische beveiliging) om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, aanpassing of bekendmaking. De door ons genomen maatregelen zijn bedoeld om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke informatie. Tot de door ons gebruikte specifieke maatregelen behoren:

   

  • het beperken van toegang tot persoonlijke informatie waar uitvoerbaar;
  • het gebruiken van beveiliging die standaard is in de branche voor het beschermen van gegevens tijdens overdracht en voor/na overdracht;
  • het opzetten en onderhouden van een beveiligd (privé) netwerk zonder directe toegang tussen internet en systemen die uw gegevens verwerken;
  • het gebruiken van pseudonimiseringstechnieken zoals hashing van e-mailadressen of apparaat-ID’s die wij in verband brengen met u, om de risico’s tijdens het verwerken van die gegevens te verlagen;
  • het uitvoeren van regelmatige scans en penetratietesten van onze applicaties en netwerken om mogelijke kwetsbaarheden te herkennen (en te verhelpen);
  • het eisen van gelijkwaardige beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen van derde partijen waar wij zaken mee doen.

  De periode van gegevensbewaring

  In overleg met zijn partners en andere merken, bepaalt Rokt voor welke termijnen het de persoonsgegevens kan bewaren die Rokt heeft verkregen, al dan niet van derde partijen. Rokt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij wordt zowel rekeningen gehouden met de door u als betrokkene uitgeoefende rechten, als aan alle vereisten om gegevens voor een dergelijke periode te bewaren voor het tot stand brengen, uitoefenen en/ of verdedigen van we om gegevens gedurende een dergelijke periode, voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of verdere legitieme zakelijke belangen (bijv. om aan te tonen dat u zich hebt aangemeld voor een bepaalde aanbieding of elektronische communicatie).

   

  Deze periodes kunnen per markt verschillen, in overeenstemming met nationale wetgeving. Raadpleeg de paragraaf ‘ Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie’ hieronder voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

   

  Wat betreft de persoonsgegevens die zijn verzameld op websites van Rokt: als Rokt verder geen legitiem zakelijk belang meer heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, dan nemen wij alle redelijke maatregelen om de informatie te vernietigen en/of identificeerbare elementen van de informatie te verwijderden of te anonimiseren en als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up-archieven), om uw persoonlijke informatie beveiligd op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

   

  Rokt is niet verantwoordelijk voor de periode die partners en merken hanteren om uw persoonsgegevens te bewaren. Voor deze informatie kunt u de privacyverklaring raadplegen van desbetreffende partners en merken waarmee u interactie heeft.

   

  Hoe wij trackingtechnologieën gebruiken

  Als wij online aanbiedingen aan u presenteren, kunnen wij net zoals veel bedrijven gebruik maken van een of meerdere blijvende “trackingtechnologieën” (zoals cookies, entity tags (eTags), pixels, webbeacons/GIF’s, lokale opslag of andere identifiers op uw apparaat en browserinstellingen) om u en uw apparaat telkens te herkennen als wij aanbiedingen aan u presenteren. Wij maken ook gebruik van statistische waarschijnlijkheden bij gegevenssets, voor het herkennen van en het maken van aannames over gebruikers en apparaten (bijv. als een gebruiker van meerdere apparaten dezelfde gebruiker is). Trackingtechnologieën kunnen instellingen of configuraties op uw apparaat aanbrengen of wijzigen. Wij gebruiken sessie- en blijvende trackingtechnologieën.

   

  Wij gebruiken deze technologieën voor een aantal doeleinden om uw online ervaring te verbeteren, zoals instellen van voorkeuren, aanbieden van selectie, analyse, conversie-attributie en vermindering van fraude. De weigering van trackingtechnologieën, betekent niet dat u geen advertenties meer ziet als u Rokt-sites bezoekt.

   

  Raadpleeg ons ‘Cookies’-beleid voor meer informatie over ons gebruik van trackingtechnologieën en hoe u uw rechten kunt uitoefenen zonder het gebruik van trackingtechnologieën te accepteren.

   

  Zaken die niet worden gedekt door dit statement

  als Rokt informatie levert aan een derde partij (zoals een merk of partner) (bijvoorbeeld m.b.t. een aanbieding), stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens verwerkt door deze derde partij in overeenstemming met diens eigen privacystatement en niet in overeenstemming met het privacystatement van Rokt.

   

  Dit statement is niet van toepassing op de handelwijze van organisaties die geen eigendom zijn van Rokt of waar Rokt geen zeggenschap over heeft, of op personen die niet in dienst zijn of onder toezicht staan van Rokt, zelfs als aanbiedingen, kortingsbonnen of links naar diens websites binnen onze technologie voorkomen.

   

  Als aanbieder van marketingtechnologie, ondersteunt Rokt geen specifieke partner of merk, en is Rokt niet verantwoordelijk voor het beëindigen van aanbiedingen namens hen. Rokt geeft u de mogelijkheid om ervoor te kiezen om informatie te ontvangen over aanbiedingen, waarvan u vindt dat deze interessant zijn voor u, zonder dat rekening wordt gehouden met specifieke persoonlijke omstandigheden.

   

  Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

  U beschikt als betrokkene over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie: Hieronder valt:

   

  • het recht om toegang te vragen tot, of kopieën van, uw persoonlijke informatie die wij verwerken of beheren, samen met informatie m.b.t. aard, verwerking en bekendmaking van die persoonlijke informatie;
  • het recht om rectificatie aan te vragen voor fouten in uw persoonlijke informatie die wij verwerken of beheren;
  • het recht om, met legitieme reden, het volgende aan te vragen:
  • verwijdering van uw persoonlijke informatie die wij verwerken of beheren; of
  • beperking van het verwerken van uw persoonlijke informatie die wij verwerken of beheren; of
  • het recht om, met legitieme reden, bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie door of namens ons;
  • het recht om beschikbare informatie aan te vragen over de bron van de persoonlijke gegevens als u dat niet bent;
  • waar wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken (bijv. voor het versturen van direct marketing via e-mail): het recht om die toestemming te herroepen – zie hieronder bij ‘Hoe herroep ik mijn toestemming/ hoe meld ik mij af?’
  • waar wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw legitieme belangen: het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie – zie hieronder bij ‘Hoe maak ik gebruik van opt-out?’het recht om, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke informatie door of namens ons.

  Andere gebruikers kunnen dezelfde rechten hebben op basis van de AVG. In zo’n geval zullen wij in overeenstemming met deze wetgeving handelen.

   

  Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, om een vraag te stellen over de hierboven genoemde rechten of andere bepalingen, of voor andere vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via privacy@rokt.com

   

  Let op: als veiligheidsmaatregel worden dergelijke verzoeken alleen behandeld voor het specifieke e-mailadres vanaf waar de aanvraag werd ingediend en bevestigd d.m.v het beantwoorden van de aanvraag via date emailadres. Dit om ervoor te zorgen dat wij u correct kunnen identificeren. Een verzoek zullen wij weigeren indien deze is verstuurd vanaf een e-mailadres waartoe de gebruiker geen toegang heeft. Een verzoek wordt zo spoedig mogelijk beantwoord, uiterlijk één maand nadat deze is ingediend of na een tijd die vereist wordt door van toepassing zijnde privacywetgeving.

   

  Hoe trek ik mijn gegeven toestemming in/ hoe meld ik mij af?

  Herroepen van toestemming van Rokt voor direct marketing-communicatie / afmelden

  Waar u toestemming hebt gegeven voor specifieke doeleinden, zoals het versturen van direct marketing via e-mail, geeft Rokt u de mogelijkheid om deze toestemming aan Rokt voor dat doeleinde te herroepen. Let op: er zijn geen nadelige consequenties verbonden aan het herroepen van uw toestemming.

   

  Om u af te melden voor:

   

  • alle specifieke elektronische correspondentie van Rokt moet u klikken op de link ‘afmelden’ in e-mails die wij u sturen, of ontvangen sms-berichten beantwoorden met “STOP“;
  • alle toekomstige e-mailcorrespondentie van Rokt, moet u een e-mail sturen naar privacy@rokt.com met als onderwerp “Toestemming herroepen” en wij zullen u afmelden voor alle communicatie die wij u sturen.

  Let op: als u uw toestemming intrekt, bewaren wij uw e-mailadres om vast te leggen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, en zullen wij tevens informatie bewaren die niet is verkregen op basis van toestemming en informatie die noodzakelijk is om wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen.

   

  Herroepen van toestemming van merken en partners voor direct marketing-communicatie / afmelden

  Indien u als betrokkene uw expliciete toestemming heeft gegeven aan andere merken en/of partners en u deze toestemming vervolgens wilt herroepen, of op andere wijze gebruikt wilt maken van uw rechten ten opzichte van de verwerkingen waarvoor deze andere merken/of partners verantwoordelijk zijn, dan dient u rechtstreeks met hen contact op te nemen.

   

  Waar merken en partners geïntegreerd zijn met de Rokt-mirroringservice voor afmelden en waar u een aanvraag indient om u af te melden voor toekomstige e-mailcorrespondentie van Rokt, krijgt u de mogelijkheid om u ook af te melden voor communicatie van merken en partners. Dit kan alleen worden uitgevoerd door het aanklikken van de link ‘afmelden’ in e-mails die wij u sturen, en wordt bevestigd op het moment van afmelden.

   

  Anders: als u zich wilt afmelden voor toekomstige elektronische correspondentie van merken of partners, moet u een verzoek indienen bij die organisaties die rechtstreeks gebruik maken van de mogelijkheid voor afmelden, of anders zoals beschreven in hun communicatie aan u, of zoals aangegeven in hun privacystatement

   

  Is afmelden hetzelfde als opt-out?

  Nee. Afmelden, ofwel het intrekken van uw toestemming betekent dat wij in de toekomst geen elektronische communicatie naar u sturen, tenzij u zich weer aanmeldt voor daaropvolgende aanbiedingen. Als u echter wilt voorkomen dat u in de toekomst aanbiedingen van merken van derde partijen op partner-websites van Rokt ziet, moet u kiezen voor opt-out. De volgende paragraaf behandelt opt-out.

   

  Hoe maak ik gebruik van opt-out?

  Opt-out bij aanbiedingen van merken

  Rokt geeft u de mogelijkheid om te kiezen voor opt-out voor de weergave van alle toekomstige aanbiedingen van merken van derde partijen op partner-websites van Rokt (waarbij toekomstige, gerichte aanbiedingen van derde partijen worden vermeden).

   

  Om dit aan te vragen stuurt u een e-mail naar privacy@rokt.com met als onderwerp “Opt-out”. Let op: wij zullen uw e-mailadres bewaren, zodat bij ons is vastgelegd dat u voor opt-out hebt gekozen. Als u een ander e-mailadres gebruikt bij Rokt-partners, moet voor opt-out kiezen vanaf meerdere e-mailadressen, om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen gerichte aanbiedingen van derde partijen meer ziet.

   

  Zelfs als u voor opt-out kiest, moet u zich nog steeds rechtstreeks afmelden voor de mailinglijst van partners of merken als u geen elektronische communicatie van hen meer wilt ontvangen.

  Opt-out bij aanbiedingen van partners

  Zelfs als u voor opt-out kiest, zult u nog steeds aanbiedingen van partners zien, die horen bij de site van de partner. Opt-out geldt alleen ten aanzien voor aanbiedingen die door ons worden uitgevoerd.

   

  Privacy van kinderen

  Rokt staat geen advertenties toe die gericht zijn aan kinderen jonger dan 16 jaar.

   

  Rokt verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij erachter komen dat wij persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij die gegevens verwijderen van onze systemen.

   

  Rokt adviseert ouders en voogden toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.

   

  Klachten

  Rokt neemt de behandeling van klachten met betrekking tot uw privacy zeer serieus. Als u een klacht indient, streven wij ernaar om deze in volle omvang te behandelen en een resultaat te bereiken waarover alle partijen tevreden zijn. Als u vragen heeft over dit privacy statement, of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met het privacyteam via privacy@rokt.com.

   

  Heb je een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Rokt niet uit, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthoudende autoriteit. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

   

  Met wie moet er contact worden opgenomen over dit statement?

  Om de toezicht op naleving en de toepassing van de privacywetgeving, als onder de AVG, te waarborgen, heeft Rokt een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze FG van Rokt is bereikbaar via het emailadres dpo@rokt.com.

   

  Rokt Pte Ltd is de moedermaatschappij van de Rokt-groep, met dochtermaatschappijen in Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Voor een lijst van onze vestigingen en contactgegevens kunt u terecht op https://rokt.com/about-us/.

   

  Rokt (UK) Ltd is aangewezen als vertegenwoordiger binnen de Europese Unie voor alle andere leden van de Rokt-groep die zich buiten de Europese Unie bevinden. Voor kwesties omtrent de verwerking van persoonsgegevens en/of de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van Rokt en zijn bedrijfsonderdelen, geldt Rokt (UK) Ltd als adressant voor de toezichthoudende autoriteiten en Betrokkenen.

   

  Versie: 28 mei 2019

   


   

  Rokt®cookiebeleid

  Dit cookiebeleid (“cookiebeleid“) legt uit hoe Rokt®-entiteiten (“Rokt“, “ons“, “onze“, en “wij“) cookies en soortgelijke volgtechnologieën (“volgtechnologieën”) verzamelen en gebruiken. Dit document is bedoeld om bondige, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te leveren over deze technologieën. Wij verzoeken u dit document door te lezen.

   

  Dit privacybeleid geldt voor alle gebruikers van Rokt toepassingen die beschikbaar zijn via rokt.com, en van Rokt technologie die geïntegreerd is in websites, apps of de mobiele toepassingen van partners (“partner websites”) (gezamenlijk, “Rokt websites”).

  Dit cookiebeleid vervangt de meest recente versie van het cookiebeleid voor alle gebruikers. Het moet in samenhang met ons privacybeleid worden gelezen.

   

  Hoe wij cookies en soortgelijke volgtechnologieën gebruiken

  Als wij online aanbiedingen aan u presenteren, kunnen wij, net zoals veel andere bedrijven, gebruik maken van een of meerdere permanente trackingtechnologieën (zoals cookies, entity tags (eTags), pixels, web beacons/GIF’s, lokale opslag of andere identifiers op uw apparaat en in uw browserinstellingen) om u en uw apparaat telkens te herkennen als wij aanbiedingen aan u presenteren. Wij maken ook gebruik van statistische waarschijnlijkheden bij gegevenssets, voor het herkennen van en het maken van aannames over gebruikers en apparaten (bijv. als een gebruiker van meerdere apparaten dezelfde gebruiker is). Trackingtechnologieën kunnen instellingen of configuraties op uw apparaat installeren of wijzigen. Wij gebruiken sessie- en permanente volgtechnologieën (hieronder uitgelegd).

   

  Wij gebruiken deze volgtechnologieën om een aantal redenen, bijvoorbeeld om u te onthouden, ervoor te zorgen dat Rokt diensten relevant en gepersonaliseerd zijn en om inzicht te krijgen in welke elementen van Rokt technologieën werken, en welke niet. Wij gebruiken deze technologieën ook om uw online ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld bij het instellen van voorkeuren, aanbieden van selecties, analyses, conversie van toewijzing en de beperking van fraude.

   

  Door gebruik te maken van Rokt diensten, stemt u in met ons privacy- en cookiebeleid en met het gebruik van volgtechnologieën zoals beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Als u geen cookies wilt accepteren, is dat ook geen probleem. Hieronder staat meer informatie over het uitschakelen van cookies. Als wij uw persoonlijke informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen en die van onze partners en merken, kan het voorkomen dat de wetgeving afzonderlijke toestemming vereist voor de toepassing van onze technologie (zoals in het geval van cookies of andere trackingtechnologie die wij gebruiken om toegang te krijgen tot apparaten van eindgebruikers). Uw toestemming kan worden verkregen door ons of namens ons door partners en merken.

   

  Wat is een cookie?

  Een cookie is een tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie die door een website op een computer wordt geplaatst via uw webbrowser.De cookie wordt daarna door de browser teruggestuurd naar dezelfde website.

  Cookies zijn bedoeld om uw computer of apparaat te ondersteunen bij het onthouden van wat een gebruiker op die website heeft gedaan, bijvoorbeeld onthouden dat de gebruiker is ingelogd, welke knoppen zijn aangeklikt of naar welke inhoud is gezocht en die vervolgens werd gepresenteerd.

   

  Kijk voor meer informatie over cookies op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu.

   

  Wat zijn andere soorten volgtechnologieën?

  Naast cookies zijn er andere soortgelijke technologieën die worden gebruikt door Rokt of Rokt websites. Dat zijn:

   

  • eTags – dit zijn een soort cache cookies die tijdens browsersessies aanwezig blijven om de browser van de gebruiker te identificeren.
  • web beacons/ Pixels/ GIFs – dit zijn kleine grafische afbeeldingen die onzichtbaar worden gebruikt op webpagina’s als u een pagina bezoekt en een unieke identifier bevatten die wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de browseractiviteit.
  • local storage – dit zijn gegevenspakketten die door Rokt websites worden opgeslagen in uw browser om voorkeuren en de gebruiksgeschiedenis bij te houden.
  • other – wij leggen de browserinstellingen van de gebruiker vast zoals browser, browserversie en geïnstalleerde plug-ins.

  Moet ik cookies en andere volgtechnologieën accepteren?

  Voor een optimaal gebruik van de Rokt diensten moeten cookies worden ingeschakeld in uw browser. Bepaalde functies werken mogelijk niet goed als u cookies of andere volgtechnologieën weigert.

   

  Als u geen cookies wilt gebruiken tijdens het gebruik van Rokt -diensten, lees dan het gedeelte ‘Cookies beheren en verwijderen’ hieronder door voor informatie over hoe u de instellingen in uw browser kunt aanpassen.

   

  Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u nog steeds gebruik maken van Rokt diensten, maar uw ervaring kan anders zijn dan wanneer u cookies hebt ingeschakeld. Zonder cookies kunt u mogelijk herhaalde inhoud, aanbiedingen, aanvragen voor sociale engagementen of vragen bij marktonderzoeken zien.

   

  Cookies die wij gebruiken

  Om u inzicht te geven in hoe wij cookies gebruiken, staat hieronder een lijst van de huidige cookies die Rokt plaatst via het Rokt domein (wij duiden deze hier aan als ‘first party cookies’) en cookies die worden vervangen door derde domeinen (die wij aanduiden als ‘third party cookies’). Of een cookie een ‘first party cookie’ of ‘third party cookie’ is, hangt ervan af of het domein dat de cookie in uw browser plaatst hetzelfde domein is als de pagina die u bezoekt op het moment dat de cookie wordt geplaatst. Het gaat om een third party cookie als een gebruiker een website bezoekt en een afzonderlijk domein plaatst een cookie plaatst via die website. Let erop dat in sommige gevallen Rokt’s cookies ‘third party cookies’ kunnen zijn op het domein van een ander bedrijf, bijv. op partner-sites.

   

  De volgende lijst geeft informatie over de cookies die wij gebruiken, om u van de informatie te voorzien die u nodig heeft voor het geven van specifieke en geïnformeerde toestemming met betrekking tot het gebruik van onze cookies.

   

  Wij zullen deze lijst regelmatig bijwerken als wij cookies wijzigen die wij gebruiken als onderdeel van de Rokt ervaring op websites, mobiele websites en bij mobiele toepassingen; of als we specifiekere informatie kunnen bieden met betrekking tot de cookies die wij op ons platform gebruiken. Let er op dat toepassingen voor het web, mobiele apparatuur, tablets en apps mogelijk niet altijd gebruik maken van dezelfde cookies. Wij hebben gemarkeerd welk kanaal welke cookie gebruikt, zodat het voor u eenvoudiger is om te zien met welke cookies u te maken kunt hebben.

   

  Deze lijst bevat cookies die worden gebruikt door Rokt op partner-sites.

   

  Naam of ID van cookie Beschrijving van doel en functie
  Rokt widget cookies
  RoktRecogniser Dit zijn permanente cookies die door Rokt worden geplaatst als u een Rokt widget op het Rokt Publisher Network opent. Permanent betekent dat ze in uw browser blijven nadat u uw sessie op onze site hebt beëindigd. Zij blijven in uw browser tot u ze verwijdert.
  RoktRecogniser is een trackingtechnologie die ons helpt te identificeren dat u dezelfde gebruiker bent op verschillende apparaten en browsers, door tracking te gebruiken volgens uw browserinstellingen, eTag, gegevens van de eerste en derde partij, evenals lokale gegevensopslag van de eerste en derde partij. Met deze aanvullende parameters kan Rokt de gebruiker volgen buiten hun e-mailadres nadat ze zich hebben aangemeld voor Rokt-aanbiedingen.
  Cookies tiers
  Google Analytics Deze cookies voor webanalyse worden geplaatst door Google Inc. en worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken. Rokt gebruikt de informatie om rapporten op te stellen en om onze site te kunnen verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een anonieme manier, onder meer over het aantal bezoekers van de site, waar de bezoekers vandaan komen en de pagina’s die ze hebben bezocht.
  Googleadservices.com Deze cookies voor webanalyseworden geplaatst door Google Inc., zodat adverteerders kunnen bepalen hoe vaak iemand die op hun advertenties heeft geklikt, ook daadwerkelijk gebruik maakt van het aanbod.
  Google (DoubleClick) Deze cookies (e.g. IDE) worden gebruikt voor reclamedoeleinden op het internet en voor het meten van het succes van onze reclamecampagnes.
  HubSpot Deze bevatten analysecookies voor het volgen van bezoekers en hun pageviews, het bijhouden van de identiteit van een bezoeker, het volgen van het gebruik en andere doeleinden voor targeting. Andere HubSpot cookies worden gebruikt om u te identificeren als u ons een bericht stuurt via de Rokt website.
  Pendo Deze cookies voor webanalyse worden geplaatst door Pendo, Inc. en worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken. Rokt gebruikt deze informatie om gebruikers ondersteunende content aan te bieden en de bezoekerservaring te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie, waaronder het aantal bezoekers van de site, waarde bezoekers vandaan komen, de pagina’s die ze hebben bezocht en hoelang ze een pagina hebben bezocht.

   

  Cookies en volgtechnologieën beheren en verwijderen

  U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt normaal gesproken uw browserinstelling aanpassen om cookies te weigeren als u dat wenst.

   

  Als u ervoor kiest om cookies te accepteren, hebt u ook de mogelijkheid om de door u geaccepteerde cookies later weer te verwijderen. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, worden de instellingen en voorkeuren, waaronder de voorkeuren voor advertenties, die door deze cookies worden geregeld ook verwijderd.

   

  Hoe schakel ik cookies uit?

  Als u cookies wilt uitschakelen, moet u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Hoe dit in z’n werk gaat, hangt af van de browser die u gebruikt. Hieronder staat meer informatie over hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld in veelgebruikte browsers:

   

  Wat gebeurt er als ik cookies uitschakel?

  Dit is afhankelijk van welke cookies u uitschakelt, maar over het algemeen kunnen Rokt diensten mogelijk niet effectief werken als cookies zijn uitgeschakeld.

   

  Let op: de weigering van tracking technologieën, betekent niet dat u geen advertenties meer ziet als u Rokt sites bezoekt.

   

  Versie:mei 2018